Annons

O-reglerade e-cigaretter

I väntan på kammarättens dom är försäljningen av e-cigaretter med nikotin helt oreglerad.

16 sep 2014, kl 10:00
0

Annons

Läkemedelsverket anser liksom förvaltningsrätten att e-cigaretter med nikotin ska betraktas som andra rökavvänjningsmedel, det vill säga som läkemedel.

Beslutet överklagades av distributören som säljer e-cigaretterna och nu har kammarrätten beslutat prövningstillstånd och inhibition. Inhibitionen innebär att e-cigaretter med nikotin får säljas medan kammarrätten prövar fallet.
– Det är en mycket olycklig situation, potenta produkter med ett kraftfullt gift får säljas helt oreglerat, tycker Maria Gustafsson utredare på Läkemedelsverket.

Beroende på vad kammarrätten kommer fram till kan e-cigaretter med nikotin under en längre period komma att säljas oreglerat i Sverige.Inom EU har ett nytt tobaksdirektiv nyligen antagits som bland annat syftar till en harmonisering av försäljningen av e-cigaretter. Men det direktivet kommer troligen inte att införlivas i den svenska lagstiftningen förrän våren 2016.

Direktivet innebär att e-cigaretter med mindre nikotin än 20mg per ml kan betraktas som tobak, medan ampuller som innehåller mer ska betraktas som läkemedel.
– Men EU-direktivet ger också möjlighet för medlemsländerna att även klassa e-cigaretter med lägre koncentration som läkemedel, säger Maria Gustafsson.

Hur EU-direktivet kommer att införlivas i den svenska lagstiftningen pågår det nu en utredning om.
I Sverige liksom i flera andra EU-länder är cigaretterna klassade som läkemedel. I Sverige har inget företag ansökt om att få sin produkt godkänd som läkemedel, vilket innebär att försäljningen av e-cigaretter med nikotin varit förbjuden, men nu alltså tillåts igen åtminstone under prövningsperioden.