Annons

Läkemedelsverket vill att dispens återinförs

Läkemedelsverket vill att regeringen återinför möjligheten att få dispens för läkemedel som inte ingår i subventionen.

18 feb 2003, kl 11:39
0

I och med att LFN, Läkemedelsförmånsnämnden började sitt arbete i höstas försvann möjligheten att hos regeringens söka dispens för läkemedel som tagits ur subventionen. Det tycker Läkemedelsverket är olyckligt och vill att den möjligheten ska återinföras.
? För extrema undantagsfall vill vi att möjligheten ska finnas, säger Björn Beerman på Läkemedelsverket.
? Under den tid vi bedömde dispensansökningarna såg vi att det finns behov för dispens i några få utvalda fall.
Ett exempel är sildenafil(Viagra) som visat sig ha positiv effekt vid en mycket allvarlig hjärtkärlsjukdom, pulmonell hypertension.
? Viagra kan då vara en möjlighet för patienten att överleva i väntan på hjärt-/lungtransplantation.
Ett annat exempel är antiobesitasmedlet sibutramin (Reductil) som visat sig fungera vid behandling av depression i en del fall där antidepressiva läkemedel inte gjort det.
? För sådana extrema undantagsfall anser vi att dispens bör vara möjlig, säger Björn Beerman.