Annons

Fortsatt dispens för antroposofmedel

Strax innan jul meddelade regeringen att man förlänger tillståndet för Vidarkliniken att sälja antroposofmedel med ytterligare sex månader.

5 jan 2016, kl 11:49
3

Annons

Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten

Det som alla väntade skulle bli ett beslut i frågan om antroposofmedlens vara eller inte vara inom ramen för den svenska läkemedelslagstiftningen blev ett ”kanske”. Mer bestämt en sex månaders förlängning av det tillfälliga försäljningstillstånd som dessa medel har haft de senaste 20 åren.

Som skäl till förlängningen anges att frågan måste beredas ytterligare:

"I avvaktan på att regeringen ytterligare berett frågan vilket regelverk de antroposofiska läkemedlen bör regleras inom förlängs försäljningstillståndet för Vidarkliniken, som längst till och med den 30 juni 2016.", skriver regeringen i sitt beslut, som fattades den 18 december förra året.

Frågan om och i sådana fall hur antroposofiska preparat kan införlivas i den svenska läkemedelslagstiftningen har utretts av Läkemedelsverket och varit ute på remiss. Många av remissinstanserna, däribland Apotekarsocieteten, har varit kritiska till att införliva de antroposofiska preparaten i läkemedelslagstiftningen.

– Synd att man inte redan nu tog beslut att inte införliva artikel 16.2 i svensk lagstiftning. För mig är sakfrågan enkel. Produkter som ska användas inom svensk sjukvård ska ha krav på effekt och säkerhet, det vill säga följa den gängse läkemedelslagstiftningen, säger Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten.

– Nu kan vi bara hoppas på att ett slutligt beslut att inte införliva artikel 16.2 kommer inom de närmaste sex månaderna i stället för ett elfte förlängt tillfälligt tillstånd specifikt till Vidarkliniken.

Läkemedelsvärlden har sökt folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström för en kommentar.

Paragraf 16.2

I Läkemedelsverkets utredning tittade man på om det är möjligt att med en undantagsparagraf inom den europeiska läkemedelslagstiftningen, 16.2, godkänna och införliva homeopatiska och antroposofiska medel med indikation i den svenska läkemedelslagstiftningen. Läkemedelsverket kom fram till att det är möjligt och lämnade fyra alternativ på hur det skulle kunna genomföras. Rapporten har varit ute på remiss. Regeringen fattar beslut i frågan senast den 30 juni 2016 när den nyligen förlängda dispensen för Vidarkliniken går ut.

Föregående artikel Storsatsning i elfte timmen
Nästa artikel Apoteket backar om kostkampanj

3 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Räknas tex samtalsterapi som en antroposofisk behandling?

    Vilka är de mest använda antroposofmedeln i den svenska sjukvården idag?

  2. “För mig är sakfrågan enkel. Produkter som ska användas inom svensk sjukvård ska ha krav på effekt och säkerhet, det vill säga följa den gängse läkemedelslagstiftningen”

    Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten.

    Konstigt, med tanke på Meyers uttalande, att det fortfarande finns så många (av läkemedelsjättarna utpumpade) mediciner inom psykiatrin som till slut måste tas bort då det slutligen visar sig att de inte är säkra …

  3. Ann-Charlotte, bedömningen gäller effekt i förhållande till säkerhet och kraven skiljer beroende på indikation.