Behandling

Smaksatt läkemedel väntas minska dödstal

Bättre prognos för barn med tuberkulos väntas när läkemedel smaksatt med frukt blir tillgängligt.
2 dec 2015, kl 12:17

Många kan ha fått olämplig medicin

Nästan varannan person över 65 år kan ha ordinerats olämplig medicin, visar en ny avhandling.
2 dec 2015, kl 11:01

Små barn prioriteras i nya rekommendationer

Vaccinering och hälsoundersökning av små barn ska prioriteras när hälso- och sjukvården erbjuder vaccination till asylsökande.
1 dec 2015, kl 12:04

Det krävs för att hiv-målen ska nås

Stora framsteg har gjorts de senaste åren i kampen för att besegras hiv. Men än är vi inte där. Hittills är Sverige det enda landet som klarar av FN-organet UNAIDS mål till...
1 dec 2015, kl 10:30

Skarp kritik mot dansk vaccinhantering

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, riktar skarp kritik mot danska mottagningar för ovetenskapligt arbete med misstänkta HPV-biverkningar.
30 nov 2015, kl 13:58

PMS som riskmarkör för högt blodtryck

PMS kan vara en riskmarkör för att senare i livet utveckla högt blodtryck, visar en nypublicerad studie.
27 nov 2015, kl 13:20

Förslag om HPV-vaccin till pojkar i ny cancerplan

HPV-vaccination även till pojkar utreds i en ny cancerplan för region Stockholm - Gotland.
26 nov 2015, kl 11:41

Probiotika hjälpte inte för tidigt födda barn

Probiotika med bifidobakterier minskade inte risken för livshotande tarmsjukdom och svår blodförgiftning efter födseln hos för tidigt födda barn, visar en ny studie.
26 nov 2015, kl 10:23

Infusionspumpar lyfts ur förmånen

Infusionspumpar och viss inhalationsutrustning kommer inte längre att ingå i läkemedelsförmånen. Detta efter att begreppet förbrukningsartiklar har förtydligats.
25 nov 2015, kl 11:57

Omtalat hjärtläkemedel får grönt ljus

Läkemedlet Entresto mot hjärtsvikt har nu blivit godkänt av EU-kommissionen.
25 nov 2015, kl 09:46

Läkemedel mot hemofili A får godkänt

Sobis läkemedel, Elocta, mot blodsjukdomen hemofili A godkänns för behandling i Europa.
24 nov 2015, kl 15:10

BMS i generikaavtal om hepatit C-läkemedel

Överenskommelsen innebär att generiska varianter av bolagets läkemedel Daklinza kan bli tillgängliga i 112 låg- och medelinkomstländer världen över.
24 nov 2015, kl 11:36

Narkolepsibehandling rekommenderas av CHMP

Wakix, pitolisant, rekommenderas för godkännande vid behandling av narkolepsi.
23 nov 2015, kl 13:28

Samarbetar för att öka kunskap om antibiotika

23 svenska myndigheter och organisationer uppmärksammar tillsammans problematiken med antibiotikaresistens.
19 nov 2015, kl 11:44

“Det handlar om att sätta patienterna i centrum”

Det säger Agneta Karlsson om den nya reviderade nationella läkemedelsstrategin.
19 nov 2015, kl 10:00

Mindre antibiotika med delaktiga patienter

Antibiotikaförskrivningen minskade med nästan 20 procent när patienter fick vara med och tillsammans med en läkare fatta beslut om sin behandling.
18 nov 2015, kl 16:40