Annons

Varnar för höga doser antidiarréläkemedel

FDA varnar för allvarliga hjärtproblem i samband med höga doser av antidiarréläkemedlet Imodium, loperamid. I Sverige ser man över inrapporterade fall.

17 jun 2016, kl 11:36
2

Genom att ta högre doser än de rekommenderade för diarréläkemedlet Imodium, loperamid, kan allvarliga biverkningar i form av hjärtproblem uppstå, varnar den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA.

Missbruk eller felaktig användning av läkemedlet kan resultera i allvarliga hjärtproblem som kan leda till dödsfall, skriver myndigheten på sin hemsida. Risken för allvarliga hjärtproblem, inräknat onormal hjärtrytm, kan öka när höga doser av loperamid tas med flera olika läkemedelstyper som interagerar med loperamid.

De flesta inrapporterade fallen av allvarliga hjärtproblem har uppstått hos personer som avsiktligt missbrukat och tagit höga doser av loperamid i försök att självbehandla opiodabstinenssymtom, eller för att uppnå en känsla av eufori, uppger myndigheten.

Läkemedlet är godkänt i Sverige och används vid tillfällig, akut, diarré. Det kan också användas för långvarig, kronisk, diarré, vid stomier, efter vissa mag-tarmoperationer eller vid oförmåga att hålla avföring.

Svenska Läkemedelsverket har med anledning av FDAs varning börjat se över inrapporterade fall av biverkningar för loperamid i Sverige.

– Det vi gör nu är att undersöka hur det ser ut med inrapporterade fall i Sverige. Därefter kommer vi att göra en bedömning om vidare åtgärder och göra en bedömning om vi behöver gå ut med någon kommunikation kring det här, säger Peter Rosenberg, gruppchef på läkemedelsanvändning på Läkemedelsverket.

Utredningen har precis påbörjats och ännu har Läkemedelsverket ingen vidare information, men Peter Rosenberg påpekar att det är väldigt höga doser som FDA varnar för, och inte vanlig användning av läkemedlet.

– Det här gäller mycket höga doser och man får komma ihåg att det är något annat än när man använder de doser som är angivna för läkemedlet. Använder man läkemedel i höga doser kan man se effekter som man annars inte får i vanlig användning av läkemedel, säger han.

Under åren loperamid varit godkänd av FDA, från 1976 till 2015 har myndigheten fått in 48 fall av allvarliga hjärtproblem i samband med användning av loperamid. Av fallen lades 31 in på sjukhus och 10 avled.

Läkemedelsmyndigheten FDA poängterar att sjukvårdspersonal bör vara medveten om att användning av högre doser än rekommenderat för loperamid kan resultera i allvarliga biverkningar. Därför bör loperamid även ses som en möjlig orsak till oförklarliga hjärthändelser, så som bland annat ventrikulära arytmier och hjärtstillestånd.

Personer som använder Imodium uppmanas av FDA att följa doseringsrekommendationerna på etiketten och fråga sjukvårdspersonal om man är osäker på doseringen.

FDA kommer att fortsätta utreda och ta beslut om ytterligare åtgärder behöver vidtas.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Typ hur höga? 30-40 tabletter per dag, eller även i mer kliniskt förekommande doseringar som 9-12 per dag?

  2. Det verkar vara missbruksdoser. Men höjning kan ske av interaktioner med andra läkemedel. Det verkar vara QTc-tiden som förlängs och ger problem. QTc-tiden kan vara förlängd av ärftliga faktorer, sjukdomar och vissa läkemedel. För Serdolect och Zeldox/Ziprasidon skall EKG-kontroller göras regelbundet på grund av risken för QTc-tids förlängning. Serdolect avregistrerades först på grund av dödsfall, men kom tillbaka efter EKG-kontroller infördes och ansågs då säkert. Haldol förlänger också QTc-tiden, liksom kombinationer av antipsykotika. Mallorol avregistrerades för 10 år sedan på grund av dödsfall pga QTc-tiden