Annons
Ny cellbaserad terapi rekommenderas

Ny cellbaserad terapi rekommenderas

En ny cellterapi för patienter med hög risk för blodcancer rekommenderas av CHMP tillsammans med fem andra nya läkemedel.

29 jun 2016, kl 08:15
0

Europeiska läkemedelsmyndighetens, EMAs, säkerhetsråd, CHMP, rekommenderar att sex nya läkemedel ska godkännas. Bland dessa finns Zamolxis som ges för behandling av vuxna som fått en stamcellstransplantation för olika typer av blodcancer. Läkemedlet består av T-celler från stamcellsdonatorer, som har separerats från resten av cellerna i transplantatet och modifierats genetiskt med en självmordsgen, HSV-TK.

Zamolxis har särläkemedelsstatus och CHMPs rekommendation är ett så kallat villkorat godkännande som snabbar på godkännandet om fördelarna med att tillgängliggöra läkemedlet överväger riskerna som bristen på omfattande data utgör. I klinisk prövnin, med 30 patienter visades att 23 av personerna fått sitt immunförsvar återställt samt att ingen fått långvariga allvarliga effekter.

Ett annat läkemedel som rekommenderas är Cinqaero, reslizumab, som tilläggsbehandling för vuxna med svår eosinofil astma. Läkemedlet godkändes av USAs läkemedelsmyndighet FDA i mars i år och är en humaniserad interleukin-5 antagonist monoklonal antikropp framställd genom rekombinant DNA-teknik.

Ett generiskt läkemedel som rådet rekommenderar är Atazanavir Mylan, atazanavir, för behandling av hiv-infektioner.

Andra läkemedel som rekommenderas är Aerivio spiromax och Airexar spiromax, båda innehållande salmeterolxinafoat och flutikasonpropionat och är tänkta att användas som behandling av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Även Nordimet, metotrexat, rekommenderas för behandling av aktiv reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit och svår psoriasisartrit.

Totalt har 37 nya läkemedel rekommenderats godkännande av CHMP under 2016.