Annons
Kortikosteroider ökar risken för lunginflammation hos KOL-patienter

Kortikosteroider ökar risken för lunginflammation hos KOL-patienter

Patienter med KOL som tar inhalerade kortikosteroider löper en ökad
risk att drabbas av lunginflammation. Det visar en stor studie som
publiceras i JAMA.

26 nov 2008, kl 16:15
0

Annons

Behandling med inhalerade kortikosteroider till patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, har i tidigare studier visat motstridiga resultat för överlevnad och risken för lunginflammation. I ett försök att kartlägga risken har amerikanska forskare gjort en metaanalys av tidigare utförda studier.

Forskarna har sammanställt resultat från elva randomiserade studier som jämfört behandling mellan inhalerade steroider och icke-steroider hos KOL-patienter. Totalt omfattade de 14 000 patienter som följts mellan sex månader och tre år. Resultaten som publiceras på tidskriften JAMA:s hemsida visar att de patienter som behandlas med inhalerade kortikosteroider löper en 34 procent högre risk att drabbas av lunginflammation än kontrollgruppen. Behandlingen ger ingen skillnad i överlevnad hos deltagarna.

Författarna till artikeln skriver att läkare bör överväga riskerna när de ordinerar inhalerade korikosteroider. De efterlyser också fler studier som tar reda på hur risken för lunginflammation varierar mellan olika patientgrupper.