Annons
Subvention för två olika indikationer
Foto: Istockphoto

Subvention för två olika indikationer

Substansen nintedanib ingår nu i högkostnadsskyddet mot både lungfibros och småcellig lungcancer.

28 maj 2015, kl 07:58
0

Annons

Boehringer Ingelheims proteinkinashämmare nintedanib är godkänd för två helt olika indikationer som TLV nu beslutat att subventionera.

Under handelsnamnet Ofev är läkemedlet en av två möjliga behandlingsvägar för den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. Innan Ofev och det nyligen etablerade läkemedlet Esbriet fanns tillgängligt existerade det ingen annan behandling förutom lungtransplantation eller bara symtomlindring. Ingen av behandlingarna botar sjukdomen utan minskar bara hastigheten på sjukdomsutvecklingen.

Tidigare hade Esbriet från Roche begränsad subvention, men begränsningen har nyligen tagits bort. Inte heller Ofev har någon begränsning enligt det nya beslutet. Ett års behandling med Ofev kostar knappt 240 000 kronor vilket är något lägre än Esbriet.

Nintedanib säljs under namnet Vargatef när det används mot lungcancer. Läkemedlet subventioneras nu för att användas i kombination med docetaxel för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad, metastaserande eller lokalt recidiverande icke småcellig lungcancer (NSCLC). Behandlingen ska användas som en andra linjens terapi och gäller för tumörtypen adenokarcinom.

Artikeln är rättad 20150528, tidigare stod det att Esbriet fortfarande hade en begränsad subvention. Detta stämmer inte.