Annons

Kombination bra vid neuropatisk smärta

Tillgängliga läkemedel för att behandla neuropatisk smärta har låg effektivitet och dosbegränsande biverkningar. En kanadensisk studie, som publicerades i NEJM (2005;352: 1324-34), jämförde en kombination av gabapentin och morfin med respektive läkemedel var för sig. Studien visar att kombinationen gav en bättre analgetisk effekt vid lägre doser av de två läkemedlen än om de användes […]

15 apr 2005, kl 12:41
0

Annons

Tillgängliga läkemedel för att behandla neuropatisk smärta har låg effektivitet och dosbegränsande biverkningar. En kanadensisk studie, som publicerades i NEJM (2005;352: 1324-34), jämförde en kombination av gabapentin och morfin med respektive läkemedel var för sig.
Studien visar att kombinationen gav en bättre analgetisk effekt vid lägre doser av de två läkemedlen än om de användes som monoterapi. Illamående, trötthet och muntorrhet var de vanligaste biverkningarna vid maximalt tolererad dos av kombinationen.