Kärlinflammation kan vara förstadium till typ 2-diabetes

Förändringar i kärlväggarna orsakade av inflammation kan förutsäga typ 2-diabetes oberoende av andra kända riskfaktorer. Det visar en amerikansk studie.

17 maj 2004, kl 14:59
0

Annons

Inflammation som leder till förändringar i kärlväggarna kan vara orsaken till den koppling mellan typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom som visats i flera studier. Det rapporterar forskare vid Bringham and Women´s Hospital i Boston, USA, i JAMA (2004; 291:1978-1986). Om ytterligare forskning bekräftar resultaten kan det leda till att man med ett enkelt blodprov som mäter markörer för sådana kärlförändringar kan identifiera personer som har ökad risk för typ 2-diabetes. Därmed ökar möjligheterna att förebygga risken för att utveckla typ 2-diabetes genom att behandla med statiner och blodtryckssänkande läkemedel, hävdar forskarna.
I studien analyserades blodprov från kvinnor i den pågående Nurses Health Study på sammanlagt 32 826 kvinnor. År 2000 hade 737 kvinnor i studien, de flesta i 50- och 60-årsåldern, utvecklat typ 2-diabetes. Dessa jämfördes med 785 kvinnor i samma ålder som inte hade utvecklat diabetes.
Forskarna letade efter markörer i blodet som tyder på vaskulär inflammation och kärlförändringar. De fann att kvinnor med höga nivåer av dessa markörer hade fem gånger så hög risk att utveckla typ 2-diabetes som de med normala nivåer, även när man korrigerat för andra riskfaktorer som fetma, inaktivt liv och ärftliga riskfaktorer.
Förklaringen är enligt forskarna att inflammation i blodkärlen gör transporten av insulin till lever, muskler och andra vävnader är långsammare. De menar att kärlförändringar också kan påverka effekten av insulin när det gäller att sänka blodsockernivåer och vara en viktig del i utveckling av insulinresistens.