Genetiskt test visar vilka som har nytta av gefitinib

Amerikanska forskare har identifierat en genmutation som visar vilka lungcancerpatienter som svarar på läkemedlet gefitinib (Iressa). Enligt kliniska studier är det bara 15 procent av patienterna.

17 maj 2004, kl 15:21
0

Annons

Det genetiska testet kommer att leda till förbättrad behandling för många patienter med lungcancer och är också ett viktigt steg mot mer riktad cancerterapi, hävdar forskare vid Massachusetts General Hospital Cancer Center som publicerade sin studie i New England Journal of Medicine (2004? 350) den 20 maj.
Framskriden icke småcellig lungcancer är den vanligaste orsaken till att dö i cancer och orsakar 85 procent av alla fall av lungcancer i USA.

Gefitinib (Iressa) är ett av Astrazenecas största hopp inför framtiden, men har stött på problem med biverkningar. I Japan och Australien, där det först godkändes, har ett flertal dödsfall kopplats till läkemedlet. FDA godkände läkemedlet förra året efter en långdragen process därför att det inte finns någon annan effektiv behandling.
Gefitinib verkar genom att inaktivera EGFR (epidermal growth factor receptor) på ytan av lungcancerceller och stoppar därmed en serie signaler som kan leda till okontrollerad cancertillväxt. Forskarna använde gefitinib för att söka efter mutationer i EGFR-genen i tumörvävnad från cancerpatienter.
I en kommentar i samma nummer av NEJM med titeln ?Targeting Targeted Therapy? understryks behovet av målinriktad cancerterapi. Tidigare studier har visat att gefitinib gav bäst resultat på patienter som aldrig hade rökt, på kvinnor och patienter med adenocarcinom (cancer som utgår från körtelvävnad i lungorna).
?Trots att tidigare studier gjordes på dessa selekterade grupper svarade endast en minoritet
av patienterna på behandlingen?, påpekar cancerläkaren Mark R Green. Denna situation har överlåtit till cancerläkare att bestämma om man ska erbjuda patienterna en godkänd men omdiskuterad och troligen toxisk behandling, skriver han.
I ett vidare perspektiv ökar förhoppningen att målinriktad terapi kan bli tillgänglig även för andra tumörformer. Han undrar slutligen om inte pågående fas 3-studier med gefitinib måste göras om på grupper som är selekterade med den nya metoden.