Infektionssjukdom inget skydd mot allergi

Många syskon och husdjur
i familjen hjälper till att skydda barn från att utveckla allergiska sjukdomar, men tidiga infektioner ökar risken, enligt ny forskning från Danmark.

17 maj 2004, kl 15:40
0

Annons

Stick i stäv med den gängse uppfattningen visar en dansk studie att infektionssjukdomar hos barn inte skyddar mot allergiska sjukdomar utan istället ger en ökad risk.
Studien, som gjorts av forskare vid Danskt epidemiologiskt centrum i Köpenhamn med flera, publicerades nyligen i BMJ (på hemsidan den 30 april). Den baseras på fyra separata intervjuer med över 24 000 gravida kvinnor. De utfrågades två gånger under graviditeten och sedan när barnen var sex respektive 18 månader gamla.
Forskarna fann att risken för atopiska dermatiter ökade med varje infektionssjukdom som barnen drabbades av före sex månaders ålder. Däremot minskade risken med varje ytterligare exponering av tre eller fler syskon, att vara på dagis i tidig ålder, att ha husdjur och att bo på lantgård. Denna skyddande effekt kvarstod efter korrigering för antal infektionssjukdomar och forskarna drar därför slutsatsen att skyddet etableras oberoende av infektioner och mycket tidigt i livet.

Hygienhypotesen omprövas
Baserat på att tidigare epidemiologiska studier har visat en omvänd relation mellan antal syskon och allergiska sjukdomar uppstod den så kallade hygien-hypotesen. Den går bland annat ut på att risken för allergiska sjukdomar reduceras av antalet infektionssjukdomar i barndomen och grundades främst på antagandet att om man har många syskon så drabbas man också av fler infektioner. Den hypotesen tillbakavisas alltså av den danska studien.

De flesta infektionssjukdomar som förekom bland barnen i den danska studien var luftvägsinfektioner och diarréer. Andra barnsjukdomar, som kan antas ha större effekt på immunsystemet, uppträder oftast senare.

Omoget immunsystem
Forskarnas hypotes är att det istället är själva exponeringen för olika mikrobakteriella organismer som på något sätt stimulerar immunsystemet utan att leda till sjukdom som står för den skyddande effekten. Sådan stimulering sker i tarmen och man vet att kroppens bakterier har stor betydelse för vårt immunsystem.
Tidigare har det visats att vuxna med atopiska dermatiter har en högre förekomst av återkommande förkylningar och luftvägsinfektioner. Tillsammans med andra forskningsresultat skulle det tyda på att atopiska dermatiter kan vara orsakade av ett underliggande omoget immunsystem.

Råden skiftar
Föräldrar till allergiska barn är vana vid att det kommer forskningsresultat som motsäger gamla sanningar. Det är inte länge sedan familjer med allergi fick rådet att inte skaffa husdjur och nu visar studier att det ger en skyddande effekt.

Eva Rönmark är forskare inom verksamheten Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN-studierna) och har doktorerat på utveckling av astma och relaterade riskfaktorer. Hon bekräftar att den senaste forskningen visat
att det inte går att skydda sig mot allergi genom att undvika att skaffa husdjur, snarare tvärtom. Men forskarna är inte helt ense.
Apropå den aktuella danska studien menar hon att det inte alltid är lätt att veta vad som är hönan och ägget.
? Om man gör en tvärsnittsstudie på barn med allergiska sjukdomar och relaterar det till riskfaktorer som är föränderliga så är det svårt att veta om sjukdomen är en konsekvens av riskfaktorn eller om riskfaktorerna är en konsekvens av sjukdomen, säger hon.
? I vår studie såg vi att infektion var en risk för astma, särskilt icke allergisk astma men däremot inte för allergier. I Norrbotten kunde vi inte heller se att det var en minskad risk ju fler syskon man har.
Studien, som ingick i Eva Rönmarks doktorsavhandling, startade 1996. Sammanlagt 3 500 barn, då i åldern sju till åtta år, har följts upp årligen sedan dess. Den visar att utveckling av både astma och allergi (mätt med ett så kallat pricktest) under de fyra första åren var högre bland de barn som aldrig haft katt.

Komplicerade samband
Eva Rönmark tycker dock inte
att man kan ge rådet till föräldrar att skaffa husdjur som en förebyggande åtgärd, speciellt inte om man har problem i släkten. Dessa barn löper en stor risk att själva få astma eller allergi och då är det nödvändigt att
göra sig av med sitt älskade husdjur.

Däremot menar hon att forskningsresultaten är viktiga för att förstå varför utveckling av allergi uppstår. Det är än mer komplicerat än man anat. Resultaten kan också lätta samvetet hos de föräldrar som haft djur och vars barn har utvecklat allergi, barnet hade förmodligen blivit allergiskt ändå.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng