Ny styrelse för Apotekarsocieteten

Vid Apotekarsocietetens fullmäktige i lördags valdes en ny styrelse för föreningen. Antalet ledamöter som till vardags har Apoteket AB som arbetsgivare ökar från tre till fyra (Astrid Kågedal, Astrid Forsström, Sofia Kälvemark och Eva Sjökvist Saers).

17 maj 2004, kl 16:54
0

Annons

Den nya styrelsen ser ut enligt följande:


Professor Hans Sievertsson, Täby (ordförande)


Astrid Kågedal, apotekare, Stockholm (vice ordförande)


Bengt Dahlström, docent, Uppsala


Ulf Ellerfelt, apotekare, Stockholm


Astrid Forsström, apotekare, Uppsala


Päivi Järvälä, apotekare, Södertälje


Sofia Kälvemark, fil kand, Stockholm


Kristina Luthman, professor, Göteborg


Eva Sjökvist Saers, farm dr, Stockholm


De tidigare ledamöterna Sven Engström, Carola Lemne och Gert Ragnarsson avgår.