Annons

Hormonbehandling fördubblar risken för blodpropp

Kvinnor som tar kombinationsbehandling med östrogen och gestagen fördubblar risken att få ventrombos. Fetma och hög ålder ökar på risken ytterligare.

6 okt 2004, kl 12:21
0

Annons

Det slutliga resultatet av den stora WHI studien (Women´s Health Initiative), som publiceras i dagens JAMA bekräftar tidigare negativa resultat att hormonersättning ökar risken för hjärtkärlsjukdom. Men den visar också att fetma och hög ålder är faktorer som ökar risken ytterligare. Det är två livsstilsfaktorer som man vet ger ökad risk för trombos och forskarna menar att det är något som läkarna bör ta hänsyn till vid förskrivningen till dessa grupper.

I studien ingick 16 608 postmenopausala kvinnor i åldern 50 till 79 år som fick kombinationsbehandling eller placebo. Det var 167 kvinnor som efter 5,6 år hade fått en blodpropp mot 76 i placebogruppen vilket motsvarar en fördubbling av risken. I åldersgruppen 70 till 79 år vare däremot risken7,5 gånger högre än i åldersgruppen 50 till 59 år. Kvinnor som var feta hade en risk som var 5,6 gånger högre än normalviktiga.
I samma nummer av JAMA publiceras en annan studie som visar att konjugerade östrogen, men inte andra typer av östrogen, ökar risken för trombos.