Coxibernas säkerhet snabbanalyseras på EU-nivå

Den europeiska läkemedelsmyndighetens rådgivande organ CHMP beslöt igår att inom två veckor ånyo utvärdera tillgängliga data om hjärtkärlsäkerheten hos samtliga coxiber på marknaden, till följd av indragningen av rofecoxib (Vioxx).

7 okt 2004, kl 15:47
0

Annons

Baserat på genomgången kommer CHMP och den europeiska biverkningsnämnden PWP vid sina oktobermöten att ta ställning till om ytterligare åtgärder behövs. De preparat som berörs av genomgången är valdecoxib, parecoxib, rofecoxib, etoricoxib och celecoxib.

Så sent som i november 2003 presenterade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA en utredning av coxibernas säkerhetsprofil. Resultatet var då att preparaten har ett fördelaktigt risk-nyttaförhållande för de populationer som utgör målgrupp för behandlingen. Kommittén rekommenderade dock tydligare varningar för framför allt patienter med en underliggande gastrointestinal eller kardiovaskulär riskprofil.

Efter indragningen av Vioxx rekommenderade Läkemedelsverket i ett observandum att långtidsbehandling med alla närbesläktade preparat tills vidare bör undvikas. Läkemedelsverket gick i fredags ut med kompletterande information om långtidsbehandling med övriga coxiber, som dock inte direkt motsäger detta.

Att patienter med artros ska försöka avsluta behandling med coxiber efter en tid framgår sedan tidigare av Läkemedelsverkets rekommendationer. Någon sådan rekommendation har dock inte funnits för patienter med reumatoid artrit.