Annons

God apotekssed på svenska

Nu är en svensk version av de internationella riktlinjerna för ett bra kvalitetsarbete på apotek klara.

8 feb 2011, kl 13:33
0

Annons

Good Pharmacy Practise, GPP, är de internationella riktlinjer som nu anpassats till svenska förhållanden och fått benämningen God apotekssed.
Arbetet med att anpassa GPP till svensk standard har skett under ledning av Apotekarsocieteten med expertis från förutom den egna organisationen, representanter från Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Sveriges Apoteksförening.

Dokumentet som
nu är ute på en sista runda för synpunkter innan det definitivt antas, är tänkt att användas av samtliga apoteksaktörer och att deras kvalitetsarbete ska ha sin utgångspunkt i de här gemensamma riktlinjerna. Men även om målgruppen är alla som arbetar med läkemedel så är det i första hand de läkemedelsansvariga på apoteken som dokumentet riktar sig till.
Här finns till exempel riktlinjer för vilka rutiner som ska finnas för inköp och lagerhållning, distribution, stöd och uppföljning till patienter liksom personalens kompetensutveckling.