Annons

Fem konkreta åtgärder för förbättrad läkemedelsanvändning

Läkemedel är hälso- och sjukvårdens vanligaste och kanske viktigaste behandlingsstrategi. Det
finns dock en stor förbättringspotential när det gäller
läkemedelsanvändningen i samhället. Därför är det positivt att
regeringen tagit initiativ till en nationell läkemedelsstrategi, med
ambitionen att identifiera och åtgärda viktiga problemområden.

8 feb 2011, kl 15:32
0

Det är viktigt att strategin verkligen leder till konkreta åtgärder som medför verkliga förbättringar för patienten.

Sveriges Farmacevtförbund har identifierat fem sådana åtgärder, som skulle förbättra patientsäkerheten och dessutom öka kostnadseffektiviteten i läkemedelsanvändningen. De vore lämpliga konkreta beståndsdelar i en nationell läkemedelsstrategi.

1. Lagfäst rätten till läkemedelsgenomgång. Patienter som använder fler än fem läkemedel kontinuerligt eller är i behov av särskilt stöd, bör ha rätt till en årlig läkemedelsgenomgång som genomförs med tillgång till farmacevtisk och/eller farmakologisk kompetens.

2. Ge patienten kontroll över sina journaler. Patienten bör själv få kontroll över journalinformation om sin vård inklusive läkemedel. Denna information kan delas med farmacevter, läkare eller annan vårdpersonal som patienten anser bör ha tillgång till den. Alla informationssystem i vårdkedjan, såväl apotekens expeditionsstöd som förskrivarens journalsystem, måste också bygga på samma information, till exempel interaktionskontroller och uppgifter om maxdoser.

3. Ge apoteken betalt för farmacevtiska tjänster. Eftersom en bättre följsamhet till ordination både ger vinster för patienterna och sparar samhällskostnader, bör denna typ av tjänster finansieras via läkemedelsförmånen.

4. Läkemedelsansvarig bör vara apotekare. Apotekarnas kompetens behövs på apotek för att lösa mer komplicerade farmacevtiska problem, svara för den kontinuerliga fortbildningen av apotekspersonalen med mera. Sverige bör inte längre ha lägre krav på kompetens på apoteken än övriga EU, där apotekare är normen.

5. Kontrollera försäljning av läkemedel som säljs utanför apotek bättre. Ur ett tillgänglighetsperspektiv är det positivt att vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apotek ? men det måste ske på ett kontrollerat sätt. Tillstånd från Läkemedelsverket bör krävas för försäljning i butik. Reglerna bör även skärpas genom att en maxgräns per köptillfälle införs för vissa preparat, exempelvis läkemedel som innehåller paracetamol.

Thony Björk
Ordförande
Sveriges Farmacevtförbund