Annons

Ingen global ökning av narkolepsi efter vaccinering

Ingen annanstans än i Sverige och Finland har man sett en kraftig
ökning av antalet narkolepsifall i samband med vaccinering med
influensavaccinet Pandemrix. Det konstaterar WHO efter att ha gått
igenom rapporter från flera länder.

9 feb 2011, kl 11:27
2

Under tidig höst 2010 kom de första rapporterna om att ovanligt många, framför allt barn och ungdomar, drabbats av den ovanliga sjukdomen narkolepsi i samband med massvaccinering med Pandemrix mot A(H1N1). I Sverige har ett 60-tal fall inrapporterats till Läkemedelsverket där ett samband misstänks men inte är klarlagt. I Finland, där vaccineringen stoppades redan i augusti, har man i en preliminär studie konstaterat att risken för barn att drabbas av narkolepsi var nio gånger högre om de vaccinerats med Pandemrix.

På tisdagen kom världshälsoorganisationen WHO, med ett utlåtande efter att ha gått igenom befintlig statistik. De konstaterar att det i tolv länder finns fall av misstänkt narkolepsi men att det inte finns signaler om koppling till Pandemrix i samma grad som i Finland och Sverige.

Att den kraftiga ökningen setts just här förbryllar både myndigheter och forskare och just nu pågår en omfattande europeisk utredning i tio länder för att föröka förstå vad som hänt med fall-kontrollstudier. Några av frågorna som ska försöka besvaras är om andra ytter faktorer, som en redan pågående infektion vid infektionstillfället eller genetiska skillnader kan ha betydelse.
– Här i Sverige har vi dessutom två  olika studier som pågår, en där vi samlar in data från vårdregister i Stockholm, Västa Götaland, Skåne och Östergötland för att se om vi ser en koppling mellan vaccinering och narkolepsi, säger Charlotta Bergqvist, utredare på Läkemedelsverket.

Eftersom det inte finns något nationellt vaccinationsregister i Sverige har myndigheten valt att titta på ett urval av landsting som de bedömer ska ge ett tillräckligt statistiskt underlag.
– I den andra studien har vi vänt oss till alla kliniker som behandlar narkolepsifall och bett dem skicka in journaler för samtliga patienter för att mer i detalj kunna jämföra diagnoser och vaccinationsstatus.

Från WHO säger man att det behövs ytterligare studier behövs både av Pandemrix och av andra vacciner mot A(H1N1) innan slutsatser kan dras.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Det är inte konstigt att man inte kan se samma ökning i andra länder när Sverig och Finland svarade för 1/3 av det totala antalet vaccinerade barn. Om man slår ut det på antal invånare blir det majoriteten av barn som vaccinerats i Sverige och Finland. Därför är ökningen så markant. I inget annat land gjordes en sådan massvaccinering av befolkningen. Samt så fanns det andra alternativa vaccin utan den adjuvansen som finns i Pandremix.