Annons

Danska läkarstudenter får mer farmakologi

Läkarstudenterna vid universitetet i Århus ska få sig en rejäl
dos farmakologi i undervisningen. I motsatts till flera andra
universitet behåller de ämnet som ett eget examensämne.

9 feb 2011, kl 11:51
0

Läkemedel är ett av de viktigaste behandlingsalternativen för läkare och något som ges till nästan alla patienter. Så motiverar universitet i Århus valet att behålla farmakologi som en egen del i läkarutbildningen.

Till skillnad från bland annat läkarutbildningarna i Köpenhamn och Syddansk universitet anser man att det är viktigt att behålla en renodlad farmakologikurs. Universitetet kommer också att utvidga farmakologidelen på kandidatdelen av utbildningen.
– Det här är ett väldigt viktigt ämne för läkarna, läkemedel är någonting de måste kunna hantera från den dag de blir färdiga, säger Birgitte Brock, läkare och lektor i klinisk farmakologi vid Århus universitet till danska Dagens Medicin.

Enligt en undersökning som gjorts bland 270 nya läkare i Danmark, uppgav 93 procent att deras kunskaper i klinisk farmakologi var mycket viktig men bara 23 procent att de hade tillräckligt med kännedom i ämnet för att klara sina uppgifter.