Annons

Storföretag ska samarbeta om skräddarsytt

Företagen Astrazeneca och Pfizer har inlett ett gemensamt
projekt med ett brittiskt cancercentrum. Målet är att snabbare hitta
bättre individanpassade cancerläkemedel till rätt patienter.

9 feb 2011, kl 12:34
0

Bakom satsningen på skräddarsydda läkemedel står Cancer Research UK som bedriver forskning om cancer och behandlingar. Att både Pfizer och Astrazeneca nu ansluter sig till programmet hoppas man ska kunna leda till snabbare utveckling av nya målinriktade cancerläkemedel.

En av grundpelarna kommer att vara en gemensam databas där information om olika tumörers genetiska profil ska samlas tillsammans med uppgifter om behandlingar och resultat. Tanken är att det ska bli lättare för forskare att på förhand avgöra vilka typer av behandlingar som passar bäst för olika typer av tumörtyper och på så sätt kunna identifiera vilka patienter som har störst chans att bli hjälpta av en viss behandling.

Cancer Research UK kommer att välja ut sex sjukhus och tre laboratorier för att samla in tumörprover från 9000 cancerpatienter från hela Storbritannien. Ett av målen är att sätta ihop en multigen paneltest där man ska kunna testa för kända genetiska markörer för redan befintliga behandlingar liksom för nya läkemedel som befinner sig i sen klinisk fas.