Annons

Ny databas över inspektioner

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA lanserar en ny version av
sin databas över inspektioner. Databasen gör det möjligt för allmänheten
att ta reda på vilka tillverkningsanläggningar som inspekterats och om de uppfyller kraven.

9 feb 2011, kl 13:02
0

Den nya versionen av databasen EudraGMP ska ge allmänheten tillgång till information om de europeiska myndigheters inspektioner. Databasen, som lanserades första gången i maj 2007, innehåller information om alla anläggningar som tillverkar läkemedel för humant och veterinärt bruk inom EEA. Bland annat kan man ta reda på om en viss anläggning uppfyller kraven för GMP, good manufacturing practice.

Den intresserade kan bland annat gå in och undersöka vilka inspektioner och kontroller som gjorts av myndigheter inom EU samt Island, Norge och Liechtenstein och hur utfallet av dessa var.

Syftet är enligt ett pressmeddelande från EMA att underlätta informationsutbyte mellan industrin och regulatoriska organ och att bättre kunna koordinera aktiviteter mellan länder vad gäller bland annat GMP-certifiering.