Annons

Kritik mot att använda förfalskade läkemedel som svepskäl

Att stärka patent på läkemedel är inte ett bra sätt att motverka
förfalskade läkemedel, snarare motverkar det hälsoutvecklingen i fattiga
länder. Det menar den internationella organisationen Oxfam som i en
rapport kraftigt kritiserar rika länders och stora företags agerande
gentemot utvecklingsländer.

10 feb 2011, kl 11:58
0

Annons

Oxfam, som är en internationell organisation som vill utrota fattigdom, har reagerat på att rika länder och läkemedelsföretag använder problemet med förfalskade läkemedel som skäl för att tvinga fattiga länder att stärka patentskyddet för läkemedel. Enligt Oxfam är det en liten del av alla förfalskade läkemedel som i grunden handlar om brott mot immaterialrätten. Istället handlar det om helt okontrollerade produkter som säljs med okontrollerat innehåll.

Risken är enligt Oxfam att man genom att fokuserar på immaterialrättsliga frågor enbart stryper tillgången på bra läkemedel i fattiga länder, utan att nämnvärt påverka tillgången på förfalskade läkemedel.

Istället bör världens rika länder släppa kraven på patentlagstiftning och se till att stödja uppbyggnaden av läkemedelsmyndigheter i fattiga länder tycker Oxfam. Uppmaningen till läkemedelsföretagen är att sluta blanda samman argument om kvalitet och varumärkesintrång i sina publika uttalande i samband med förhandlingar om handelsavtal.

Även Läkare utan gränser är emot att de handelsavtal som håller på att upprättas mellan bland annat EU och Indien kraftigt begränsar indiska företags möjlighet att tillverka billiga generiska kopior till fattiga länder.