Annons

Genombrott för behandling av hepatit C

Behandlingen av hepatit C tycks stå inför ett genombrott. Tre nya proteashämmare, bland annat en svensk, visar lovande resultat.

2 nov 2010, kl 12:27
0

Ny behandling för patienter med hepatit C som cirka 170 miljoner människor, varav runt 50 000 i Sverige är smittade av sjukdomentycks inte vara så långt borta. Tre företag, MSD, Vertex och svenska Medivir presenterar på den amerikanska kongressen ?American Association for the Study of the Liver (AASLD) lovande resultat på sina nya proteashämmare.

De nya kandidaterna
väcker alla förhoppning om en bättre behandling för patienter med genotyp 1 som är den mer svårbehandlade formen och den mest frekventa varianten i västvärlden. I Sverige bär till exempel cirka hälften av de smittade på den genotypen.
Såväl Vertex substans telaprevir som MSD:s boceprevir har testats i fas III-studier medan Medivirs kandidat testats i en fas II studie.

Även ur ett
ekonomiskt perspektiv är nya behandlingar för hepatit C mycket attraktivt för industrin. Med nya bättre läkemedel förväntas marknadsvärdet för behandlingen till cirka åtta miljarder 2012.