Antibiotika påverkar tarmfloran under lång tid

Upp till två år efter en kort behandling med antibiotika, kan den normala tarmfloran hysa gener för resistenta bakterier. Det visar en granskning i ett kommande nummer av tidskriften Microbiology.

2 nov 2010, kl 14:30
1

Korta behandlingar med antibiotika kan påverka den normala tarmfloran mer än man tidigare trott. Nu visar studier att höga halter av resistensgener kan upptäckas efter bara sju dagars antibiotikabehandling och att de kan finnas kvar upp till två år efter behandlingen, även om patienten inte tagit någon mer antibiotika.

Cecilia Jernberg, disputerad mikrobiolog
på Smittskyddsinstitutet, som gjort granskningen understryker vikten av att använda antibiotika med försiktighet. De långsiktiga effekterna av korta behandlingar understryker hur viktigt det är att riktlinjerna genomförs, påpekar hon.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer