PKU-föreningen ger sig inte

Efter att ha förlorat målet om Kuvan i Förvaltningsrätten fattade företaget Merck beslutet att inte driva det vidare. Stafettpinnen togs istället över av patientföreningen som nu kan få TLV:s beslut att inte subventionera Kuvan prövat i Regeringsrätten.

2 nov 2010, kl 16:04
0

Efter att läkemedelsföretaget Merck förlorat målet i förvaltningsrätten har Svenska PKU-föreningen begärt att få prövningstillstånd hos kammarrätten i Stockholm. Där blev det dock kalla handen med hänvisning till att privatpersoner inte har klagorätt.
? Vi påpekar nu i ett svar till kammarätten att det inte är jag och ordförande Eva Falk Carlsson som enskilda individer som överklagat, utan att det är svenska PKU-föreningen, säger läkaren Ulf Carlsson som är föreningens expertstöd.
? Det framgår också mycket tydligt av vår överklagan, men det har kammarrätten av någon anledning förbisett. Och det finns en paragraf om att en rätt gjort ett misstag kan man ändra det.
? Men jag kan tänka mig att de är lite brydda över att en patientförening överklagat. Det är nog mycket ovanligt, om det överhuvudtaget hänt tidigare.

Det vet inte
heller kammarrättsrådet Siiri Lewis om det har.
? Men vi har avvisat deras överklagan och tar inte upp den igen, säger hon.
Däremot har kammarrätten skickat föreningens överklagan till Regeringsrätten som nu får fatta beslut om man ska ge föreningen prövningstillstånd.