Förstärkt hjärtvarning för Avandia

Patienter med kranskärlssjukdomar ska inte använda diabetesmedel som innehåller rosiglitazon.Nu införs en varning i den europeiska produktinformationen.

25 jan 2008, kl 13:36
0

Risken för hjärt- kärlbiverkan av glitazoner har stötts och blötts sedan en tid. I oktober 2007 avslutade den europeiska läkemedelskommittén CHMP sin utvärdering av glitazonernas säkerhet, och fastslog att nyttan med diabetesmedlet Avandia (rosiglitazon) var större än risken.

Men nu har ytterligare data tillkommit, som tyder på att behandling med rosiglitazon trots allt kan innebära en ökad risk för sjukdom i hjärtats kranskärl.

Läkemedlet ska därför inte användas vid hjärtinfarkt och instabil angina pectoris, och bör heller inte användas av patienter med kranskärlssjukdom och kärlförträngningar i benen.
Produktinformationen för Avandia, Avandamet och Avaglim, som samtliga innehåller rosiglitazon, kommer att uppdateras med dessa förstärkta varningar, enligt Läkemedelsverket.

Glaxosmithkline skriver i ett pressmeddelande att den ökade risken varken kunde styrkas eller exkluderas i tre längre kliniska prövningar, och att en sammanställning av befintliga data inte ger entydiga svar.

I USA infördes varningen i produktinformationen redan i november förra året.