Annons

Förslag till undantagslag för växtläkemedel klar till årsskiftet

För att de medel som Läkemedelsverket tidigare godkänt som naturläkemedel fortsatt ska få säljas i detaljhandeln krävs en undantagslagstiftning. En sådan ska vara klar till årsskiftet.

19 jun 2006, kl 12:51
0

Regeringens apoteksutredare, Anders Lönnberg har nu tagit sig an naturläkemedlen för att till årsskiftet komma med förslag på hur man i framtiden ska hantera de växtbaserade läkemedlen.

I och med att EU-direktivet implementerats i svensk lagstiftning första maj försvinner beteckningen naturläkemedel för att istället delas upp i väletablerade och traditionella växtbaserade läkemedel. Enkelt uttryckt kommer de väletablerade att ha en högre kvalitetsstämpel, de blir godkända av Läkemedelsverket, medan de traditionella registreras.

Övergångssystem

– Men alla hamnar under ett slags läkemedelsparaply, säger Anders Lönnberg.

– EU-direktivet innebär att om man bara plockade in dem i vår svenska läkemedelslagstiftning skulle de automatiskt hamna under Apoteket, vilket ingen vill.

Det förslag som Anders Lönnberg ska vara klar med till årsskiftet beskriver han som ett övergångssystem.

– Man listar helt enkelt de man anser kan säljas ute i handeln. Själva instrumentet för att göra det har vi ju redan i och med den nya nikotinlagstiftningen.

Butiker som vill sälja preparaten kommer att få ansöka hos Läkemedelsverket, troligen kommer det också att, precis som när det gäller nikotinmedlen, krävas att handeln har en anställd farmacevt som utövar tillsyn.

– Mitt ideal är att vi på sikt får ett system också för de här medlen där vi ska kunna skilja på evidensbaserade och inte evidensbaserade läkemedel. Jag kommer nog att uppmana regeringen att på sikt gå över till ett sådant. Men det går inte idag eftersom det är olika beviskrav som historiskt vuxit fram, säger Anders Lönnberg.