Annons

?Vi är patientcentrerade och osolidariska?

– Generellt tror jag att man kan säga att privatläkare är väldigt måna om sina patienter, samtidigt som många saknar ett samhällsansvar.

19 jun 2006, kl 13:19
0

Annons

Det säger Anita Groth, vice ordförande i privatläkarföreningen i region Skånes sydvästra distrikt.

– Man skriver till exempel ut de här dyra ARB-medlen eftersom man hört att man inte behöver riskera att patienten får hosta. Man funderar inte över prisskillnaden, att först pröva de billigare, eftersom man vet att man får en nöjd patient. Bland oss finns en grupp som inte är intresserade av att ta något samhällsansvar helt enkelt.

Anita Groth menar också att de privata läkarna är mer utsatta för industrins påtryckningar.
– Vi har sämre möjligheter att ta del av den obundna informationen och utbildningen och blir därför lättare offer för industrins marknadsföring.

Hon tror att det enda som kan göra gruppen mer kostnadsmedveten är ett decentraliserat budgetansvar också för dem.

– Då lovar jag att kollegorna kommer att ändra sig. Över en natt. Tyvärr är det ekonomin som styr.