Annons

Privata allmänläkare förskriver dyrare mediciner än offentligt anställda

Allmänläkare i Malmö med omnejd som arbetar privat skriver ut dyrare läkemedel än läkare inom den offentliga primärvården. En förklaring tros vara att privatläkare är mindre kostnadsmedvetna.

19 jun 2006, kl 13:26
0

Annons

Första kvartalet i år skrev privata allmänläkare i region Skånes sydvästra distrikt, som innefattar Malmö med omnejd ut Angiotensinreceptorblockerare (ARB) för drygt 4,5 miljoner kronor.
Det är den dubbla kostnaden jämfört med vad den skulle ha blivit om läkarna följt läkemedelsrådets rekommendation.

ARB-läkemedlen skrevs ut i 55 procent istället för de rekommenderade 20 procenten när det gäller ACE-hämmare ARB.

Inte lika följsamma

Generellt visar statistik från Skåne att privatläkare inom primärvård, när det finns alternativ, skriver ut dyrare preparat än den offentliga primärvården. De följer alltså i lägre grad rekommendationerna från läkemedelsrådet. – Delar man upp privatläkarna i de vi har avtal med och de som går på taxan enligt lagen om fri etablering ser vi att de med avtal generellt har en mer optimal förskrivning än de vi kallar taxeläkarna och
att följsamheten till de rekommenderade läkemedlen är bättre hos offentligt anställda än de privata, säger läkaren Jesper Persson, medicinsk rådgivare i region Skånes nätverk för läkemedelsfrågor inom sydvästra sjukvårdsdistriktet.

I distriktet finns 227 heltidstjänster som allmänläkare, 159 i offentlig vård, 37 med vårdavtal och 31 på den nationella taxan.

Samma tendens

Liknande resultat visade redan en rapport från landstingen i Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland som kom i början av 2005. Den rapporten jämförde också förskrivningen av vissa preparatgrupper. Men statistiken är inte så detaljerad som den från distriktet i Skåne.
I Stockholms läns landsting har man jämfört följsamheten till hela Kloka listan årets första månader och inte sett någon större skillnad mellan de 72 landstingsägda vårdcentralerna och de 76 utlagda på entreprenad. I den statistiken finns inte privatpraktiserande allmänläkare som går på nationella taxan med.

– Det är mycket intressanta siffror man fått fram i Skåne även om man förstås inte kan dra några generella slutsatser,säger Arne Melander, chef för Nepi.

– När det till exempel gäller förskrivningen av ARB-läkemedlen kan man ju fråga sig varför det skulle vara så att människor som av något skäl inte tål något annat än de här A2-antagonisterna skulle vara så anhopade hos privata läkare utanför sjukhusen.

Stor prisskillnad

Prisskillnaden mellan att använda en ACE-hämmare där patentet gått ut och de nya ARB-medlen är cirka sju kronor om dagen per dygnsdos.

Enligt den beräkning som Jesper Persson gjort skulle man i distriktet spara närmare 25 miljoner kronor på ett år om den privata primärvården följde rekommendationen för de sex preparatgrupperna och 13 miljoner till om den offentliga primärvården gjorde detsamma.