Annons

Nytt malariavaccin utvärderas i fas III-studie

Arbetet med att få fram ett malariavaccin har pågått i decennier. Många experter menar att det kommer att dröja minst tio år till. Glaxosmithkline hoppas dock på ett snabbare förlopp.

19 jun 2006, kl 15:32
0

Annons

Cirka femtio procent färre barn drabbades av allvarlig malaria i en fas II-studie med Glaxosmithklines (GSK) vaccin RTS,S/AS02A. Studien pågick i 21 månader. Rönen publicerades i den amerikanska medicinska tidskriften The Lancet i slutet av förra året.
– Det kanske inte låter så mycket, men det är ett vetenskapligt genombrott av stora mått, säger Jann Storsaeter, medicinsk rådgivare på GSK.
Vaccinet består dels av proteinet circumsporozoite, CS-proteinet, som finns på malariaparasiten, dels av adjuvans, hjälpämnen, som förstärker immunförsvaret.

Naturlig immunitet
CS-proteinet, som visat sig ha en förmåga att stimulera immunförsvaret, ingår i flera andra av de vaccin mot malaria som är under utveckling, men ingen kandidat har kommit så långt som RTS,S/AS02A. Just nu pågår fas III-studier.
I studierna har preparatet prövats på små barn. Barn är särskilt känsliga för malaria och det är därför extra angeläget att få fram ett vaccin för dem. Barnen som vaccinet har prövats på lever alla i områden där de exponeras för malaria och vaccinet samverkar därför med immunförsvaret som naturligt utvecklar antikroppar och cellulär immunitet, berättar Jann Storsaeter.
Om vaccinet hade testats på turister som reser till malariadrabbade områden hade resultaten inte nödvändigtvis varit lika goda eftersom turisterna inte exponeras för malaria i sina hemländer. Därför har de svårt att utveckla varaktig motståndskraft.
– Varaktigheten av skyddet kräver sannolikt konstant exposition, menar Jann Storsaeter.
Malariaparasiten är en överlevnadskonstnär, vilket gör det svårt att få fram ett vaccin.
– Parasiten är expert på att undvika människors immunförsvar, dess enda fiende i hundratusen år, säger Anders Björkman, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet i Solna.

Blandade reaktioner
Resultaten för GSK:s kandidat har mött blandade reaktioner. En del experter menar att det är fråga om ett genombrott, andra anser att man inte bör ha för höga förväntningar.
Anders Björkman säger att det är positivt att man med ett vaccin uppnått viss effekt, men tycker annars inte att resultaten är särskilt upphetsande.
– Substansen är inte i närheten av ett färdigt vaccin och resultaten är osäkra då konfidensintervallet är brett.
Som ensamt vaccin tror han inte att RTS,S/AS02A blir aktuellt. Däremot kan det i framtiden tänkas ingå i ett kombinerat vaccin.

Svårt att få fram vaccin
Han förhåller sig skeptisk till att vaccin är den bästa lösningen mot malaria och framhåller hellre behandling som en nära förestående lösning.
– Allt går inte att förebygga med vaccin. Det finns en övertro på vaccin. Det är inte samma sak att ta fram ett vaccin mot en parasit som mot till exempel mässling. Till skillnad från mässlingviruset kan parasiten anpassa sig för att undvika immunförsvaret.
Utvecklingen av vaccinet sker i samarbete mellan GSK och forskare från Spanien och Moçambique. Organisationen Malaria Vaccine Initiative är med och delfinansierar projektet.