Utlovar besked om Janssens covid-19-vaccin

Utlovar besked om Janssens covid-19-vaccin

Folkhälsomyndigheten behåller också stoppet för vaccinet från Astrazeneca för personer under 65.

21 apr 2021, kl 10:51
0

Annons

Efter gårdagens besked om att det kan finnas en möjlig koppling mellan Janssens covid-19-vaccin och ovanliga koagulationsrubbningar ska Folkhälsomyndigheten nu bedöma hur detta påverkar rekommendationerna i Sverige.

– Vi behöver granska underlaget för att kunna ta ställning till en rekommendation för hur vaccinet kan användas i Sverige. Vi återkommer med besked så snart vi är klara, säger Sören Andersson, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Nyttan större än risken

Det var på en presskonferens under tisdagen som den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA meddelade att det kan finnas en möjlig koppling mellan Janssens covid-19-vaccin och blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar. Nyttan med vaccinet bedöms dock fortfarande vara större än risken för biverkningar.

I utredningen har åtta fall av det mycket sällsynta tillståndet granskats. Alla personer som drabbades var under 60 år och de flesta var kvinnor, men EMA har inte kunnat hitta några specifika riskfaktorer. Fram till den 13 april hade sju miljoner personer i USA fått Janssens vaccin.

Vaccinet är godkänt i EU, men har ännu inte börjat användas i Sverige. Regionerna inväntar nu Folkhälsomyndighetens bedömning som väntas komma nästa vecka.

Ska få andra dos av mRNA-vaccin

I går kom också Folkhälsomyndigheten med beskedet att personer som är under 65 år, och har fått en dos av Astrazenecas vaccin, i stället ska erbjudas en andra dos av ett så kallat mRNA-vaccin.

Denna bedömning görs utifrån EMA:s underlag om en möjlig koppling mellan Astrazenecas vaccin och den sällsynta biverkningen i form av blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar.

Beskedet berör cirka 180 000 personer i Sverige, där merparten är hälso- och sjukvårdspersonal. Rekommendationen är nu att dessa personer ska få en andra dos av ett mRNA-vaccin från Pfizer eller Moderna cirka 12 till 15 veckor efter den första dosen av Astrazenecas vaccin. Någon ytterligare dos mRNA-vaccin behövs inte.

Samtidigt bedömer både Folkhälsomyndigheten och EMA att Astrazenecas vaccin är effektivt för att förebygga covid-19 och minska svår sjukdom och dödsfall. Rekommendationerna om att Astrazenecas vaccin ska ges till personer över 65 år kvarstår därmed.

– Astrazenecas vaccin har en hög skyddseffekt och minskar kraftigt risken för svår sjukdom och död, särskilt bland äldre och svaga. De inrapporterade fallen av allvarliga biverkningar är sällsynta och rör i de flesta fallen personer under 60 år, säger statsepidemiolog Anders Tegnell, i ett pressmeddelande.

Denna rekommendation gäller tills vidare men kan komma att ändras när mer data tillkommer, enligt Folkhälsomyndigheten.

Tvingas slänga doser av covid-19-vaccin

Under den senaste tiden har flera medier rapporterat om att regioner har behövt slänga vaccindoser på grund av att patienter har avbokat sin tid när de har fått veta att de ska få Astrazenecas vaccin. Vaccinationsmottagningarna förbereder varje dag ett antal doser innan patienterna kommer, och om doserna inte används inom några timmar måste de kasseras.

Detta är ett problem som har funnits på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, rapporterar Göteborgsposten. Sjukhuset har därför beslutat att centralisera verksamheten, och ta bort vaccinering från enskilda verksamheter. På så sätt har man en större patientgrupp och det är lättare att fylla de luckor som kan uppstå om patienter uteblir från sin bokade tid.

– De handhas på olika sätt med, med olika intervall för fas 2 och olika antal doser i ampullerna. Det är ganska många delar att förhålla sig till och ju större patientgrupp man har, desto mindre är risken för överblivna doser, säger ansvarig verksamhetschef Charlotte Widell, till Göteborgsposten.