Annons
Extra fokus på att upptäcka dubbelmedicinering
Foto: Erik Andersson

Extra fokus på att upptäcka dubbelmedicinering

En fokusvecka på apoteken ska stärka insatserna för att förhindra att patienter av misstag dubbelmedicinerar.

21 apr 2021, kl 11:34
0

Dubbelmedicinering är i fokus för den kampanjvecka som Sveriges apoteksförening just nu genomför på landets apotek. Veckan genomförs för fjärde året i rad. Liksom tidigare går veckan ut på att stimulera och utveckla farmaceuternas användning av det elektroniska beslutsstödet EES från E-hälsomyndigheten.

– Vi har sett att problem med dubbelmedicinering är en vanlig signal i EES. Och det är också ett viktigt problem att upptäcka. Detta eftersom det kan innebära allvarliga risker om kunden oavsiktligt medicinerar med två läkemedel med samma verkan, säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut i Sveriges apoteksförening.

EES ger signal om dubbelmedicinering

Alla apotek har tillgång till beslutsstödet EES. Farmaceuten som expedierar ett recept kan göra en slagning i systemet som då analyserar kundens samtliga sparade elektroniska recept.

Det undersöker bland annat om det finns flera läkemedel med samma verkan – alltså dubbelmedicinering, om läkemedlen riskerar att interagera med varandra samt om det finns läkemedel eller doseringar som är olämpliga utifrån patientens ålder. Om systemet upptäcker ett problem ger det en signal till farmaceuten.

Tidigare fokusveckor har framför allt syftat till att öka användningen av EES. I fjol ökade antalet slagningar kraftigt i samband med att kravet på kundens samtycke slopades. I slutet av 2020 använde farmaceuten, som Läkemedelsvärlden rapporterat, EES vid omkring 40 procent av alla receptexpeditioner.

– Nu har vi nått en hög användning. Nu kan vi lägga mer tyngdpunkt på hur vi använder systemet, säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut i Sveriges apoteksförening.

– Därför valde vi denna gång dubbelmedicinering som tema för fokusveckan.

Utbildning och systemutveckling

Risk för dubbelmedicinering kan exempelvis uppstå vid läkemedelsbyten när läkaren skriver recept på det nya läkemedlet men det gamla receptet finns kvar och kunden kanske också har kvar av detta läkemedel hemma. Det kan handla om att man har två olika läkemedel med samma substans eller två preparat i samma läkemedelsgrupp.

– Det är både viktigt att expediera rätt och att säkerställa att patienten verkligen vet vilket läkemedel det är som ska användas, säger Fredrik Boström.

Han framhåller att farmaceuterna på apoteken alltid kontrollerar kundernas läkemedelsanvändning noggrant, även utan EES. Men att EES-användning kan ge ytterligare stöd i detta.

– Genom att fokusera på dubbelmedicinering vill vi både bidra till ökad kunskap om dessa problem och hur EES kan hjälpa till att hitta dem. Vi bland annat att ta fram en del utbildningsmaterial. Vi kommer också att samla in statistik och annan kunskap om hur systemet används när det gäller dubbelmedicinering för att få fram underlag till E-hälsomyndighetens kontinuerliga utveckling av systemet.