Annons

Folkehelseinstittutet positivt till rotavirusvaccination

Världshälsoorganisationen WHO vill att vaccinering mot rotavirus ska ingå i de allmänna vaccinationsprogrammen. Det gör det inte i till exempel Sverige och Norge. Men nu föreslår det norska folkhälsoinstitutet att vaccinet ska ingå.

2 dec 2011, kl 10:58
0

I stort sett alla barn i Sverige drabbas en eller flera gånger om året av rotavirus och runt 2 000 behöver varje år sjukhusvårdas på grund av infektionen. I bland annat Sverige och Norge ingår vaccination mot rotavirus inte i vaccinationsprogrammen. Men i Norge kan det nu vara på väg efter att en arbetsgrupp inom Folkhelseinstituttet föreslagit för den norska regeringen att ta med det i vaccinationsprogrammet.

Skälet är, enligt
rapporten de samhällsekonomiska vinsterna mer än hälsoskäl. Rotavirusinfektion är ytterst sällan dödligt i länder som Norge och Sverige, däremot kostar det att ha föräldrar hemma från arbetet för att vårda sjuka barn. Enligt arbetsgruppen skulle samhället tjäna ekonomiskt på om vaccinerna ingick i det allmänna vaccinationsprogrammet eftersom priset på vaccin sjunker i länder som har med det i de nationella programmen, argumenterar folkehelseinsituttets arbetsgrupp.

För snart två år
sedan presenterades i Sverige en utredning med förslag om att regeringen och inte Socialstyrelsen ska fatta beslut om vilka vaccin som ska ingå i vaccinationsprogrammet. En proposition är på väg, men i väntan på den och vilka regler som ska gälla kommer inga beslut om tillägg i det svenska programmet.