Pradaxa får utökad subvention

TLV har sagt ja till att blodproppshämmaren Pradaxa subventioneras för behandling av förmaksflimmer.

1 dec 2011, kl 16:01
0

Annons

Kostnaden för Pradaxa(dabigatran) är visserligen högre än den för standardbehandlingen med warfarin, men ändå rimlig anser TLV. Framför allt är det den lägre risken för hjärnblödning som motiverar den högre kostnaden argumenterar myndigheten.

När den europeiska
läkemedelsmyndigheten EMA godkände Pradaxa som behandling för förmaksflimmer ställde myndigheten inte något krav på uppföljning av behandlingen. I TLV:s beslut finns dock villkor om uppföljningsstudier med, bland annat ska företaget göra en jämförelse av följsamheten mellan patienter som nyinställs på Pradaxa och warfarin. Den ska vara klar i maj 2014.

Landstingens läkemedelsförmånsgrupp
har i ett yttrande till TLV förordat att Pradaxa får utökad subvention främst med motiveringen att det behövs alternativ till Waran och att den högre kostnaden är rimlig för patienter som inte lämpar sig för warfarinbehandling.
Idag beräknar man att kanske hälften av de 100 000 i Sverige som beräknas ha förmaksflimmer med riskfaktorer får en profylaktisk antikoagulationsbehandling.

I mitten av
december ska Socialstyrelsen komma med sina nationella riktlinjer för hjärt- och strokesjukvård, de innehåller då också en rekommendation för hur Pradaxa ska användas.