Hiv fortsätter att öka i Europa

I Europa, och även i Sverige, ökar antalet hivsmittade. Under förra året rapporterades 465 nya fall. Idag på internationella aidsdagen lanserar WHO en handlingsplan för att få epidemin i Europa under kontroll.

1 dec 2011, kl 12:28
0

Annons

Hiv-epidemin är fortfarande inte under kontroll i Europa, enligt en ny övervakningsrapport från WHO. Över 118 000 fall diagnosticerades under 2010. Över tre fjärdedelar av de rapporterade gäller Östeuropa. Det är en mer än 2,5-faldig ökning sedan 2001. Totalt räknar WHO med att 1,4 miljoner människor i Europa diagnosticerats med sjukdomen.

I Sverige lever
ungefär 5 800 personer med hiv. Det som oroar är att utvecklingen går åt fel håll, menar Johan Carlson generaldirektör på Smittskyddsinstitutet i en artikel publicerad i Göteborgsposten. Förra året rapporterades 465 nya fall. Ett skäl enligt honom är ett ökat sexuellt riskbeteende, speciellt bland unga och unga vuxna. Bland de nysmittade hade 45 smittats under utlandsvistelse, varav merparten män som rest i Asien. Mer än hälften av de nysmittade hade smittats före ankomsten till Sverige, vilket pekar på vikten av att nyanlända erbjuds testning och hälsoundersökning understryker Smittskyddsinstitutet. Förra året erbjöds 42 procent av de nyanlända detta.

I Sverige börjar
Smittskyddsinstitutet tillsammans med organisationen Hiv-Sverige nu en större informationsinsats för att arbeta mot diskriminering och stigmatisering av människor som lever med hiv, bland annat genom bloggar med personer som lever med sjukdomen eller är anhörig.