Femte dos rekommenderas i höst till riskgrupper
Foto: Istock

Femte dos rekommenderas i höst till riskgrupper

Folkhälsomyndigheten räknar med ökad covid-19-spridning i höst och vill fylla på vaccinskyddet för vissa.

24 maj 2022, kl 09:51
0

Från 1 september i år bör regionerna vara beredda att erbjuda en femte dos covid-19-vaccin till personer som fyllt 65 år samt till vuxna över 18 år i riskgrupper. Sådana riskgrupper är bland andra gravida, immunnedsatta och personer med hjärt- och lungsjukdomar. Det är innebörden i Folkhälsomyndighetens nya rekommendation om covid-19-vaccinationerna i höst.

– De över 64 år samt andra vuxna med ökad risk för allvarlig sjukdom och död i covid-19 kan behöva ett ökat skydd inför den kommande höst- och vintersäsongen, sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell när hon medverkade vid en pressträff tillsammans med socialminister Lena Hallengren, S, på tisdagen.

Lena Hallengren framhöll att målet för den svenska vaccinationsstrategin är att förhindra allvarlig sjukdom och död i covid-19.

– I det arbetet är vaccinerna fortfarande vårt skarpaste verktyg, sa socialministern.

Valfri påfyllnad för övriga vuxna

När det gäller vuxna i åldrarna 18-64 år som inte tillhör någon riskgrupp rekommenderar Folkhälsomyndigheten i nuläget inte någon ytterligare påfyllnadsdos. Den hittillsvarande rekommendationen om tre doser gäller fortsatt.

– De i denna grupp som tagit tre doser har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19 även nu när omikronvarianten dominerar. Detta skydd håller i sig i minst ett år. Därför bedömer vi att vinsterna med en höstdos är begränsade för dessa personer, sa Karin Tegmark Wisell.

Ändå anser Folkhälsomyndigheten och regeringen att man i denna grupp ska kunna få ta en fjärde dos kostnadsfritt om man vill.

– Det kan finnas individuella skäl som gör att man ändå vill ta en dos till, exempelvis om man ligger på gränsen till att tillhöra en riskgrupp eller bor tillsammans med någon i riskgrupp. I så fall bör möjligheten finnas, sa Karin Tegmark Wisell.

”Barn ska vaccineras för sin egen skull”

Även för barn under 18 år i olika grupper kvarstår nuvarande rekommendationer i höst (se vidare i faktarutan). En reporter från Lilla Aktuellt medverkade vid pressträffen och frågade varför barn under 12 år inte vaccineras i Sverige men i andra länder. Socialminister Lena Hallengren svarade att vissa länder valt att vaccinera även barn delvis för att minska den allmänna smittspridningen, men att den svenska strategin är att barn ska vaccineras bara om det är viktigt för dem själva.

– De vuxna som inte vill bli svårt sjuka får själva vaccinera sig, sa hon.

Vill vara ute i god tid

Att höstrekommendationerna kommer nu, beror på att regeringen och Folkhälsomyndigheten vill ge regionerna tid att förbereda sig inför det kommande vaccinationsarbetet. Rekommendationerna utgår från nuvarande läge och de bedömningar som Folkhälsomyndigheten gör av vad som är att vänta i höst.

De parametrar som myndigheten tar med i beräkningen är dels vilken smittspridning som väntas och dels vilket skydd som vaccinerna ger.

För närvarande minskar antalet covid-19-fall i Sverige liksom antalet covid-19-patienter på sjukhusen.

– Men vi bedömer att spridningen kommer att öka igen i höst. Det mest troliga är att vi kommer upp i ungefär samma nivå som vi hade under mars-april, sa Karin Tegmark Wisell.

När det gäller nuvarande covid-19-vacciners förmåga att skydda mot att bli smittad av den dominerande omikronvarianten och föra smitta vidare beskrev hon den som begränsad.

– Men det finns ett visst skydd mot smitta i åtminstone någon månad. Sjukdomstiden kan också bli något kortare om man är vaccinerad, sa hon.

– Skyddseffekten mot allvarlig covid-19 och död är däremot fortsatt hög och långvarig.

Mycket kan förändras

Det finns dock flera osäkra faktorer i bedömningen. Dels kan det komma nya virusvarianter som förändrar spelplanen. Och dels pågår arbete med att uppdatera vaccinerna vilket kan innebära att vi får tillgång till mer träffsäkra covid-19-vacciner i höst.

– Vi följer hela tiden utvecklingen noggrant och har beredskap för att ändra våra ställningstaganden om situationen förändras, sa Karin Tegmark Wisell.

Höstens rekommendationer

Så här ser Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19 ut från och med 1 september 2022.

  • Vuxna som är 65 år och äldre samt personer i riskgrupp från 18 års ålder: Rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos inför kommande höst- och vintersäsong. För många blir detta totalt sett en femte dos covid-19-vaccin. Rekommendationen gäller alla som har ökad risk för allvarlig covid-19. Dit hör bland andra gravida, personer med nedsatt immunförsvar och personer med hjärt- och lungsjukdom.
  • Vuxna i åldrarna 18–64 år som inte tillhör någon riskgrupp: Rekommenderas covid-19-vaccination med tre doser, alltså som i nuvarande rekommendation. Den som tagit tre doser rekommenderas ingen ytterligare påfyllnad i höst. Men personer i denna åldersgrupp som av individuella skäl ändå vill ta en påfyllnadsdos till, dos 4, inför kommande säsong kan göra det. Regionerna bör tillhandahålla vaccin kostnadsfritt även för dessa personer.
  • Barn i åldrarna 12–17 år som inte tillhör någon riskgrupp: Rekommenderas vaccination med två doser, det vill säga att nuvarande rekommendation kvarstår. Inga påfyllnadsdoser rekommenderas
  • Barn i åldrarna 5–12 år i vissa medicinska riskgrupper: Rekommenderas covid-19-vaccination enligt Svenska barnläkarföreningens riktlinjer.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Föregående artikel TBE-vaccin kan bli gratis för barn i Västmanland
Nästa artikel Start för styrgrupp i EU mot brister i kristid