Start för styrgrupp i EU mot brister i kristid
Foto: Istock

Start för styrgrupp i EU mot brister i kristid

Den nya styrgrupp som ska förebygga och hantera läkemedelsbrister i kristid har haft sitt första möte.

24 maj 2022, kl 11:31
0

Björn Eriksson. Foto: Jeanette Hägglund.

En ny styrgrupp ska motverka brister i kristid på läkemedel och medicinteknik i EU.  Gruppen heter Executive Steering Group on Shortages and Safety of Medicinal Products, MSSG, och Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson är Sveriges representant.

Vid sitt första möte nyligen diskuterade gruppen bland annat hjälpleveranserna med läkemedel och sjukvårdsutrustning till Ukraina. På agendan stod också läkemedelsfrågor med koppling till covid-19.

Mot brister i kristid

Björn Eriksson är övertygad om att den nya styrgruppen kommer att kunna bidra till att minska problemen med läkemedelsbrister i EU, kanske både i kristid och i normalläge.

– Förhoppningsvis kommer vi att kunna åstadkomma förbättringar som märks även i fredstid, säger han.

Styrgruppen är knuten till EU:s läkemedelsmyndighet EMA. Gruppen kom till som en följd av att EU utökade EMA:s ansvar för krisberedskap och krishantering när det gäller tillgången på läkemedel och medicintekniska produkter.

I det utökade uppdraget formaliserades och permanentades mycket av den samverkan mellan länderna som covid-19 snabbt tvingade fram. Och på liknande sätt är det med styrgruppen.

– Även om mötet nyligen officiellt var vårt första, så är gruppen till stor del en fortsättning på en tät samverkan som vi byggt upp under pandemin, säger Björn Eriksson.

Gör kritisk lista

I styrgruppen ingår en representant för varje EU-land, vanligen generaldirektören eller motsvarande vid landets läkemedelsmyndighet. Det finns också en representant för EU-kommissionen och en för EMA. Dessutom ingår en observatör från EMA:s konsument- och patientgrupp och en från myndighetens rådgivande grupp för hälso- och sjukvårdspersonal.

MSSG har möte ungefär en gång i månaden. Med hjälp av olika undergrupper hjälps EU-länderna inom MSSG-samarbetet åt att övervaka läkemedelsförsörjningen i Europa. I uppdraget ligger också en omvärldsbevakning för att snabbt kunna identifiera sådant som kan utvecklas till folkhälsokriser.

För närvarande arbetar gruppen bland annat med att ta fram kriterier för vad som är kritiska läkemedel som är särskilt viktiga att ha tillgång till i ett krisläge. Sådana läkemedel ska finnas på en lista som utgör ett underlag för det bristförebyggande arbetet.