Annons
EU-länder till tillverkare: Producera mer antibiotika!
Foto: Istock

EU-länder till tillverkare: Producera mer antibiotika!

Med ett gemensamt initiativ vill EU-länderna förhindra att det åter blir brist på viktiga antibiotika i vinter.

9 aug 2023, kl 09:21
0

Annons
Emer Cooke

Emer Cooke.

Under den gångna vintern ställde brist på viktiga antibiotika till stora problem i Sverige och andra EU-länder. En våg av luftvägsinfektioner ökade efterfrågan till nivåer som tillverkarna inte hade förutsett och samma situation uppstod även i USA.

Nu försöker länderna förhindra att samma sak upprepas kommande vintersäsong. I slutet av juli kom en styrgrupp inom läkemedelsmyndigheten EMA med rekommendationer om hur en upprepning kan förhindras.

Risk för brist på viktiga antibiotika

Det är EMA:s Executive steering group on shortages and safety of medicinal products som står bakom rekommendationerna. I gruppen ingår representanter för medlemsländerna, för EMA samt för EU-kommissionen.

För att kunna göra en prognos inför den kommande vintern har EMA samlat in data om förväntat behov av och tillgång till viktiga antibiotika mot luftvägsinfektioner. Kartläggningen omfattar amoxicillin, klavulansyra, penicillin, azitromycin, klaritromycin, ceftitraxon, cefotaxim och piperacillin-tazobactam.

EMA använde tidigare års användning för att uppskatta efterfrågan. Och tillverkare bidrog med information om sin planerade produktion och sin produktionskapacitet.

Störst risk för intravenösa antibiotika

EMA:s slutsats är att den största risken för brist i vinter gäller antibiotika som ges intravenöst. Beträffande antibiotika som ges oralt är läget bättre, men marginalerna små. Den planerade produktionen beräknas här att räcka till, förutsatt att infektionsspridning och därmed efterfrågan hamnar på en genomsnittlig nivå.

Baserat på dessa data rekommenderar EMA och EU:s beredskapsmyndighet Hera (Health emergency preparedness and response authority) att tillverkare bör kunna öka produktionen av viktiga antibiotika. Rådet till nationella myndigheter är därför att i god tid kommunicera med antibiotikaleverantörer om möjligheterna att öka tillverkningen vid behov.

– Det är viktigt att tillverkare agerar tidigt, före vintersäsongen, så att de kan trappa upp tillverkningskapaciteten när det blir nödvändigt, säger EMA-chefen Emer Cooke i ett pressmeddelande från EU-kommissionen.

Fortsatt noggrann övervakning

EU-kommissionen skriver också att den via Hera kommer att fortsätta följa utvecklingen av efterfrågan och tillgång på antibiotika nära under resten av året.

Syftet är att tidigt kunna upptäcka signaler som tyder på annalkande antibiotikabrister för att sätta in motåtgärder.