Annons

EU godkänner nytt diabetesläkemedel

Substansen sitagliptin har godkänts av EU för behandling av diabetes typ-2.

27 mar 2007, kl 11:13
0

Diabetesläkemedlet sitagliptin verkar med en ny mekanism för att kontrollera blodsockernivån i blodet. Substansen är en DPP-4 hämmare. Enzymet DPP-4 bryter normalt ner inkretiner, som är tarmhormoner som reglerar blodsockret genom att öka frisättningen av insulin och bromsa bildandet av socker i levern. Hämmandet av DDP-4 gör alltså att nivån av inkretiner ökar vilket stimulerar insulinproduktionen och minskar blodsockerproduktionen.


Läkemedlet, som kommer marknadsföras under namnet Januvia, godkändes av EU för behandling av diabetes typ-2 i kombination med metformin i de fall där enbart diet, motion och metformin inte gett resultat. Substansen är också godkänd för kombinationsbehandling med en PPAR-agonist.


Merck Sharp & Dohme som tillhandahåller Januvia planerar nu att ansöka om subvention hos Läkemedelsförmånsnämnden. Januvia är sedan tidigare godkänt i bland annat USA, och kommer troligen att finnas på svenska apotek under hösten.