Ny möjlighet att behandla terapiresistent hiv

Nyligen blev Prezista godkänt i Sverige, en proteashämmare som kan ha effekt även där andra falerat. Ytterligare en coxib och en nygammal substans mot depression är andra nyheter på läkemedelsfronten.

27 mar 2007, kl 13:13
0

INFEKTION

Prezista (darunavir)
Företag: Janssen-Cilag
Form: filmdragerad tablett
Indikation: Prezista är godkänt som tillägg till andra antiretrovirala läkemedel för behandling av hiv-infektion hos uttalat behandlingserfarna vuxna patienter som sviktat på mer än en behandling innehållande en proteashämmare. Tidigare behandlingshistorik och resistens måste noggrant beaktas.
Kommentar: Darunavir är en proteashämmare som måste ges tillsammans med 100 mg ritonavir som farmakokinetisk förstärkare. Samtidigt intag av föda höjer biotillgängligheten med ungefär 30 procent. Läkemedlet har visat effekt även mot virus som är resistenta mot flera andra proteashämmare.
Enligt Janssen-Cilag ska läkemedlet finnas tillgängligt på svenska apotek senast i slutet av april.

PSYKIATRI

Voxra (bupropion)
Företag: GlaxoSmithKline
Form: tablett med modifierad frisättning
Indikation: För behandling av egentlig depression
Kommentar: Voxra är en ny produkt innehållande den godkända substansen bupropion, samma substans som i Zyban mot nikotinberoende. Substansen utvecklades ursprungligen mot depression och har länge använts i detta syfte i andra länder, nu är indikationen godkänd även här. I andra länder säljs läkemedlet under namn som Wellbutrin eller Elontril.
Bupropion är en selektiv återupptagshämmare av noradrenalin och dopamin med minimal effekt på återupptaget av serotonin. Läkemedlet hämmar inte heller monoaminoxidas A eller B.

SMÄRTA

Prexige (lumiracoxib)

Företag: Novartis
Form: filmdragerad tablett
Indikation: Symtomatisk lindring vid behandling av artros i knä eller höft.
Kommentar: Lumiracoxib är en ny substans av typen selektiva cox 2-hämmare. Beslut om förskrivning ska baseras på individuell bedömning av patientens samtliga riskfaktorer.

NYA KOMBINATIONER

Fosavance (alendronsyra + kolekalciferol)

Företag: Merck Sharp & Dohme
Form: tablett
Indikation: Fosavance är godkänt för behandling av postmenopausal osteoporos hos patienter med risk för
D-vitaminbrist. Adrovance minskar risken för kot- och höftfrakturer.
Kommentar: Fosavance är en ny produkt innehållande de sedan tidigare godkända substanserna alendronat och kolekalciferol (vitamin D3). Kombinationen ingår ej i något tidigare godkänt läkemedel.Mydriasert (fenylefrinhydroklorid + tropikamid)
Företag: Ioltech
Form: ögonlamell
Indikation: Framkalla pre-operativ mydriasis eller för diagnostiska syften där monoterapi är otillräcklig.
Kommentar: Mydriasert är en ny produkt innehållande sedan tidigare godkända substanser. Kombinationen ingår ej i något tidigare godkänt läkemedel.


Rapydan (lidokain + tetrakain)
Företag: Eusa Pharma
Form: medicinskt plåster
Indikation: Ytanestesi av huden i samband med nålstick samt vid ytliga kirurgiska ingrepp på normal intakt hud hos vuxna. Ytanestesi av huden i samband med nålstick på normal intakt hud hos barn från 3 års ålder.
Kommentar: Rapydan är en ny produkt innehållande sedan tidigare godkända substanser. Kombinationen ingår ej i något tidigare godkänt läkemedel.