Annons
En fjärdedel av centrala läkemedel restnoterade

En fjärdedel av centrala läkemedel restnoterade

Enligt regionerna bedöms cirka 160 läkemedel som mest centrala i nuläget. Knappt 25 procent är restnoterade.

8 apr 2020, kl 10:39
0

Annons
Johan Andersson

Johan Andersson.

De fyra regionerna Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland ska som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat, samordna inköp av läkemedel som bedöms som mest centrala i sjukvården. Syftet är att säkra tillgången till dessa kopplat till utbrottet av det nya coronaviruset och behandling av patienter med covid-19.

Arbetet sker bland annat i samarbete med Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Läkemedelsverket. Myndigheten presenterar nu en lista med de läkemedel och beredningar som landets regioner anser vara särskilt betydelsefulla för sjukvården.

Lista med centrala läkemedel

På listan, som innehåller 159 läkemedel eller beredningar, finns bland annat olika typer av antibiotika, infusionslösningar med näring och vitaminer, smärtlindrande läkemedel samt läkemedel för sövning av patienter. Listan innehåller också produkter som insulin, vätskedrivande läkemedel och antivirala läkemedel.

Av de 159 produkterna på listan finns det för 37 stycken (23 procent) någon pågående eller kommande restnotering inrapporterad till Läkemedelsverket, visar en genomgång som Läkemedelsvärlden har gjort.

Bland de restnoterade läkemedlen finns anestesiläkemedlet propofol, som bland annat Region Stockholm har rapporterat en nära förestående brist på. Användningen av propofol har enligt regionen ökat kraftigt med anledningen av behandling av patienter med covid-19.

Via Janusinfo har regionen därför uppmanat sjukvården att begränsa användningen av propofol så mycket som möjligt så att det kan fördelas till behandling av patienter med covid-19.

Ska identifiera läkemedel i riskzonen

Läkemedelsverket ska nu göra en risk- och sårbarhetsanalys utifrån regionernas lista med prioriterade läkemedel.

– Alla restnoteringar är förstås allvarliga. Men alla av de restnoterade läkemedlen används inte i intensivvård. Vi ska nu titta på vilka läkemedel som ligger mest i riskzonen för eventuella brister, säger Johan Andersson, enhetschef vid Läkemedelsverkets enhet för läkemedel i användning.

Han påpekar dock att en restnotering inte är samma sak som brist på läkemedlet, då det till exempel kan finnas olika tillverkare, olika förpackningsstorlekar och andra beredningar.

– Av de läkemedel som finns på regionernas lista ser vi i dagsläget inte något som har en akut brist, men det kan ändras mycket snabbt, säger Johan Andersson.

Vad gäller propofol är situationen som sagt mycket ansträngd i Region Stockholm. I en artikel i SvD bekräftar Johan Styrud, överläkare på Danderyds sjukhus att man har väldigt små lager av just propofol och att tillgången till andra sövningsmedel också är begränsad.

– Det är ont om alla sederingsmedel, så man får ta allt man kan tänka sig, säger Johan Styrud.

Alla rester inte nya

Johan Andersson uppger att nästan alla av de restnoteringar som finns för läkemedel på regionernas lista fanns där innan coronavirusutbrottet, men att vissa läkemedel restnoterats med anledning av den nuvarande situationen.

– Det beror då nästan uteslutande på en ökad efterfrågan, säger Johan Andersson. För vissa av dem handlar det om att folk har hamstrat medan det för andra har varit en kraftigt ökad användning i vården.

Som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat tog i mitten av mars till exempel smärtstillande och febernedsättande läkemedel med paracetamol (Alvedon) slut på apoteken. Likaså ökade förbrukningen av malarialäkemedlet klorokinfosfat, som i små studier visat en möjlig effekt på covid-19, i stor omfattning i mars.

Ökad efterfrågan på klorokinfosfat

Siffror från E-hälsomyndigheten, som Läkemedelsvärlden begärt ut, bekräftar också detta. Under mars ökade apotekens försäljning av klorokinfosfat (Plaquenil) med 137 procent jämfört med de nio föregående månaderna. Från juni 2019 till februari 2020 såldes i snitt 2 804 förpackningar per månad medan försäljningen ökat till 6 642 förpackningar för mars månad. Försäljningen gäller både försäljning på rekvisition (till sjukvården) och på recept.

Efter signaler till Läkemedelsverket att den ökade förbrukningen delvis tycktes bero på en ökad förskrivning i öppenvården begränsades i början på april möjligheten att förskriva läkemedlet. Den tillfälliga begränsningen gäller till och med den 20 oktober.

Läkemedelsverkets risk- och sårbarhetsanalys av de läkemedel som regionerna listat ha ”central betydelse” är påbörjat och kommer att pågå fortlöpande. Regionernas lista kommer också att uppdateras kontinuerligt.