Annons
Lättade regler ska säkra tillgången på propofol

Lättade regler ska säkra tillgången på propofol

Narkosmedlet propofol är nästan slut i vissa regioner. Nu lättas reglerna så att befintligt propofol kan omfördelas.

8 apr 2020, kl 17:08
0

Maja Marklund

Maja Marklund.

För att säkra tillgången till anestesiläkemedlet propofol, som bland annat används för att söva patienter med covid-19 som behöver respiratorvård, lättar Läkemedelsverket på vissa regler. Det framgår av ett beslut som meddelats landets regioner.

Normalt sett är det inte tillåtet att omfördela läkemedel mellan sjukhus och mellan regioner, men för att minska risken för att läkemedlet tar slut ges nu den möjligheten.

”Myndigheten kommer därför inte att ingripa mot att läkemedel innehållande propofol överförs direkt mellan regioner eller mellan sjukhus …”, skriver Läkemedelsverket i sitt beslut.

Ökad användning av propofol

Under coronavirusutbrottet har användningen av propofol ökat kraftigt. I Region Stockholm har man larmat om en nära förestående brist och två av tillverkarna har restnoterat läkemedlet, något som Läkemedelsvärlden rapporterat om.

– Eftersom vi ser att det finns en risk för bristsituationer vidtar vi alla åtgärder vi kan för att minska den risken, säger Maja Marklund, direktör verksamhetsområde Användning på Läkemedelsverket.

I skrivelsen till regionerna framhåller Läkemedelsverket att det kan finnas läkemedelsförråd med propofol på kliniker som i nuläget har dragit ner på sin verksamhet, till exempel privata kirurgkliniker. Tillgången till propofol kan också vara bättre på vissa sjukhus eller i vissa regioner och ska då kunna omfördelas till andra sjukhus och regioner med större behov.

Hur mycket propofol som finns totalt inom sjukvården i landet är dock oklart.

– Det är ingen som vet exakt vad som finns i alla förråd i kedjan, säger Maja Marklund.

Avsett för intensivvården

Lättnaderna i regelverken gäller med omedelbar verkan och under förutsättning att det propofol som omfördelas är avsett för behandling av intensivvårdspatienter. Det är också ett krav att spårbarheten och kvaliteten hos läkemedlet bibehålls.

Innan ett läkemedel förs över från ett sjukhus eller region till ett annat ska till exempel en farmaceut undersöka och godkänna läkemedlet och säkerställa att det är kurant. Liknande undersökning ska göras när läkemedlet tas emot.

Själva hanteringen ska även dokumenteras, inklusive läkemedlets batchnummer, och transporten ska ske så att läkemedlets kvalitet behålls.

Okej med veterinärläkemedel

Propofol används också inom veterinärmedicin, då under namnet propovet. Vid en eventuell bristsituation kan enligt Läkemedelsverket även propovet användas för sedering av intensivvårdspatienter som vårdas i respirator.

– Det ställs samma farmaceutiska kvalitet på veterinärläkemedel som på läkemedel för humanbruk, säger Maja Marklund.

Propovet innehåller, till skillnad från propofol för human användning, även oleinsyra och bensylalkohol. Oleinsyra är en enkelomättad fettsyra som inte bedöms utgöra något hinder i behandling av patienter.

Bensylalkohol är tillsatt som ett konserveringsmedel som även används i livsmedel, och som enligt Läkemedelsverket inte bedöms vara skadligt för människor i små mängder. Förutsättningen är dock att patienten har en normal förmåga att bryta ned alkohol.

Sammantaget konstaterar Läkemedelsverket att man vid en svår bristsituation på propofol i sjukvården kan överväga att använda propvet eller någon annan propofolprodukt för veterinärt bruk. Man ska då helst ge det växelvis med “vanligt” propofol för att minimera tillförseln av bensylalkohol.