Annons

Effekt på miljön beaktas

Ur miljösynpunkt finns det skäl att klassa ned kalciumhämmarna. Det konstaterar Bo Claesson, ordförande i Dalarnas läkemedelskommitté.

21 feb 2005, kl 11:42
0

Han har tagit del av den miljöklassning av läkemedel som Stockholms läns landsting påbörjat. Hittills har landstinget tillsammans med Apoteket och en ekotoxikolog gått igenom 159 olika substanser.
Det motsvarar ungefär en tredjedel av alla läkemedel, räknat i dygnsdoser, som säljs i landstinget. Under nästa år hoppas man att hälften av volymen ska finnas med.
Man har bedömt substansernas persistens, bioackumulation och toxicitet.
Förutom i Stockholm har kartläggningen hittills publicerats också av läkemedelskommittén i Dalarna.

? Det är naturligtvis behandlingseffekten som är viktigast för våra bedömningar. Men därefter tycker jag det är en avvägning mellan ekonomi och miljöhänsyn, säger Bo Claesson, ordförande i Dalarnas läkemedelskommitté.

Vilka förändringar av rekommendationerna det kan bli vet han ännu inte, eftersom kartläggningen nyligen publicerats.

? Men vi överväger till exempel om vi utifrån miljöaspekterna ska klassa ned kalciumhämmarna och göra dem till andrahandsval.