Annons
Miljösymbol ska guida kunderna på alla apotek
Foto: Istock.

Miljösymbol ska guida kunderna på alla apotek

Apoteksföreningen arbetar med att få företag att uppfylla vissa hållbarhetskriterier för sina receptfria läkemedel.

8 okt 2020, kl 10:00
0

Annons

För några år sedan startade Apotek Hjärtat en miljömärkning på sitt receptfria sortiment som skulle hjälpa kunderna att göra miljövänliga val. I fjol överlämnades projektet till Apoteksföreningen för att det ska kunna gälla hela branschen. Den miljösymbol som ett läkemedel får efter att det ansvariga företaget har uppfyllt vissa hållbarhetskriterier kommer framöver alltså att kunna ses på alla apotek.

– Vi har fått i uppdrag från Apoteksföreningens styrelse att ta fram en hållbarhetsguide för receptfria läkemedel för hela branschen. Vi tar alltså över idén från Apotek Hjärtat och kommer att vidareutveckla den, säger Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg på Apoteksföreningen.

Tre hållbarhetskriterier för att få miljösymbol

Guiden riktar sig till konsumenter för att de ska kunna se vilka företag som uppfyller de tre uppsatta hållbarhetskriterierna. Kriterierna är att företaget hållbarhetsrapporterar, är medlem i den globala branschorganisationen för miljöfrågor PSCI samt att inga läkemedel som innehåller särskilt förorenande ämnen får ingå, i dag gäller detta endast diklofenak. Läkemedel som innehåller det kommer inte att få miljösymbolen i anslutning till produkten, men om företaget i övrigt uppfyller kriterierna kommer dess övriga receptfria läkemedel att märkas med den.

– Det är tolv läkemedelsföretag som uppfyller dessa kriterier i dag, men vi har fått positiv respons från flera företag och vi hoppas att fler kommer att uppfylla kriterierna på sikt, säger Lisa Stern Ödmark.

När ett företag har uppfyllt kriterierna kommer dess receptfria läkemedel att få en särskild miljösymbol på alla apotek samt inom e-handeln. Alla apoteksanställda kommer också att få en internutbildning så att de kan ge information till kunder.

– Personalen är mycket positiv till detta då det är många kunder som har frågor om läkemedel och miljöpåverkan, säger Lisa Stern Ödmark.

Företagen ska granskas varje år

Varje år ska Apoteksföreningen göra en årlig granskning av läkemedelsföretagen.

– Vi vet att det är många företag som jobbar på att uppfylla kriterierna så därför kommer vi att göra uppföljningar för att se om fler företag kan ingå, säger Lisa Stern Ödmark.

Apotekföreningen kommer också att arbeta för att uppgradera och skärpa kriterierna. På sikt vill föreningen att kriterierna ska bli samstämmiga med regionernas miljökrav vid upphandling av läkemedel till slutenvården.

– Det bästa vore om miljökrav mot läkemedelsföretagen är samma oavsett försäljningskanal, säger Lisa Stern Ödmark.

Planen är att hållbarhetsguiden ska komma i början av 2021.

– Vi skulle egentligen ha lanserat guiden nu, men arbetet har dragit ut på tiden på grund av coronapandemin, säger Lisa Stern Ödmark.