Pandemin ger avtryck i motionerna om läkemedel
Västra riksdagshuset. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Pandemin ger avtryck i motionerna om läkemedel

Drygt 130 fristående motioner om läkemedel lämnades in under riksdagens allmänna motionstid.

8 okt 2020, kl 09:00
0

Antalet riksdagsmotioner som lämnades in under den allmänna motionstiden var i år det näst högsta på fem år. Vid deadline för inlämning sent i tisdags hade, enligt preliminära siffror, 3 655 fristående motioner lämnats in. Det är fler än i fjol och året dessförinnan, men något färre än 2017 då motionärerna var ännu flitigare.

Coronakrisen märks i motionsfloden

En sökning på ordet ”läkemedel” bland alla de förslag som kommit in under den allmänna motionstiden ger 135 träffar. Flest läkemedelsmotioner kommer från företrädare för Moderaterna (47). Sverigedemokrater har också skrivit många motioner (27) om läkemedel och på tredje plats kommer S-ledamöter med 16 motioner som tar upp läkemedel ur olika aspekter.

Det lägsta antalet läkemedelsrelaterade motioner kommer från miljöpartister som skrivit sammanlagt fyra.

Erfarenheterna under coronapandemin präglar många av förslagen i de läkemedels- och vaccinmotioner som riksdagsledamöterna i år skrev under den allmänna motionstiden. Det problem som får överlägset mest uppmärksamhet av motionärerna är läkemedelsförsörjning och försörjningsberedskap beträffade läkemedel och sjukvårdsutrustning. Närmare 20 motioner från skilda politiska läger handlar om detta. Motionärerna lyfter ofta fram att pandemin gjort läkemedelsförsörjningens sårbarhet extra tydlig.

Läkemedelsberedskap högt på agendan

”Coronapandemin har också synliggjort hur sårbar den globala läkemedelsförsörjningen är. Under pandemin har såväl läkemedelsproduktionen som distributionen av läkemedel allvarligt påverkats av bland annat handelshinder”, skriver till exempel Johan Hultberg (M) i en motion om en nationell strategi för bättre läkemedelsberedskap.

Även Eva Lindh med flera (S) anser att regeringen måste prioritera frågorna om beredskapslager för läkemedel och skyddsutrustning samt bättre tillgång till läkemedel även när det inte råder någon typ av krisläge.

”Vi behöver komma tillrätta med brister i läkemedelstillgången. Bland annat bör ett nytt beredskapslager och ett samordnande ansvar för läkemedelstillgången inrättas, så som Apoteket AB tidigare hade. Att vara förberedd är en styrka för ett land”, skriver Eva Lindh och hennes medmotionärer.

Ett annat pandemirelaterat ämne som flera motionärer lyfter är tillgången till sjukvårdsinsatser inom äldreomsorgen.

“Covid-19-pandemins utbrott 2020 satte den underdimensionerade hälso- och sjukvården i äldreomsorgen under blixtbelysning.  Inspektionen för vård och omsorg har fått tusentals vittnesmål från anhöriga och personal om hur äldre på särskilda boenden (SÄBO) drabbats av brister i utredningar, diagnostik och behandling av sjukdom. Anhöriga har vittnat om hur information och samråd har brustit när det gäller beslut om att ge eller avstå ifrån hälso- och sjukvårdande insatser”, skriver Anna Vikstrom (S). Hon vill att riksdagen ska ställa sig bakom ett förslag om ökade insatser av olika kategorier av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal vid särskilda boenden för äldre.

Många lyfter miljöproblem

En annan läkemedelsfråga som, liksom i fjol, ofta dyker upp i motionsfloden är de miljöproblem som följer i spåren av både tillverkning och användning av läkemedel. Ett tiotal motioner för fram olika förslag för att minska läkemedels miljöpåverkan. Marlene Burwick och Hanna Westerén (båda S) vill till exempel att miljökrav införs i EU:s regelverk för god tillverkningssed, GMP, beträffande läkemedel. Och även Lina Nordquist med flera (L) har en rad förslag om miljökriterier för upphandling och reglering av läkemedel. Bland annat föreslår de att Läkemedelsverket ska ta miljöhänsyn vid beslut om vilka läkemedel som ska vara receptfria.

Det finns även ett flertal motioner om bättre läkemedelsrening av avloppsvatten.

Obligatoriskt barnvaccin och vaccin till äldre

Många förslag handlar också om vacciner, vaccinationer och vaccintillverkning.

Larry Söder (KD) vill att regeringen ska låta undersöka möjligheterna att skapa en nationell vaccinfabrik som Sverige kan använda i krislägen. Erik Ottoson (M) vill att vaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet ska bli obligatoriska. Hans partikamrater Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm föreslår ett nationellt vaccinationsprogram för seniorer. De framhåller att Folkhälsomyndigheten har föreslagit att influensavaccination ska införas som ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för alla över 65 år.

“Samma myndighet rekommenderar via sina allmänna råd att pneumokockvaccination erbjuds alla personer över 65 år. Även denna vaccination borde ingå i ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för alla över 65 år och därmed bli bindande för landsting och regioner”, skriver motionärerna.

De motioner som kommit in under allmänna motionstiden granskas nu av riksdagskansliet. Många av dem hänvisas sedan till något av riksdagens utskott för beredning. De förslag som nu lämnats in kommer i många fall att bli föremål för riksdagsdebatt och beslut tidigast i vår.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng