Annons
Över 100 läkemedels-förslag under motionstiden

Över 100 läkemedels-förslag under motionstiden

Restnoteringar var ett av de läkemedelsproblem som många lyfte under årets allmänna motionstid.

7 okt 2019, kl 06:30
0

Liksom många tidigare år var riksdagsledamöter från Moderaterna de som skrev flest motioner – drygt 30 – om läkemedelsfrågor. Även Sverigedemokraterna (23) och Socialdemokraterna (20) stod bakom många av de motioner som tar upp läkemedel.

Miljöpartister hade i år inte lämnat in en enda motion som faller ut vid en sökning på ordet läkemedel.

Den allmänna motionstiden pågick i år 10 september – 3 oktober. Under denna kan riksdagsledamöterna fritt lämna in förslag inom i stort sett vilket område som helst.

Läkemedelsförsörjning 

Ett läkemedelstema som många motionärer tar upp i år är det ökande problemet med att det uppstår brist på viktiga läkemedel.

”Socialdepartementet bör inleda arbetet med att se över gällande lagstiftning, initiera förbättringar på Läkemedelsverket och skärpa kraven på läkemedelsföretagen för att säkerställa att läkemedel finns tillgängliga”, skriver till exempel en grupp S-ledamöter anförda av Joakim Sandell, S.

Och en grupp från Liberalerna lyfter fram förslagen för bättre läkemedelsförsörjning som lämnades i en utredning utförd vid Lunds universitet. I utredningen föreslås, som Läkemedelsvärlden också redovisat, en särskild myndighet få ett uttalat ansvar för tillgången på läkemedel.

”Vi anser att det är angeläget att gå vidare med förslagen från projektet i Lund och som bygger på den läkemedelsförsörjningsmodell som finns i Finland”, skriver motionärerna från Liberalerna, med Lina Nordquist, L, i spetsen.

Läkemedel och miljö

En annan läkemedelsfråga som ofta återkommer i motionsfloden är de miljöproblem som följer i spåren av både tillverkning och användning av läkemedel. Betty Malmberg M anser att miljökrav bör införas i standarden för god tillverkningssed, GMP, för läkemedel. Hon vill även att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets tar med miljökriterier vid valet av periodens vara.

Marlene Burwick, S, och fyra partikollegor framför samma krav. De vill även se en ökad konsumentvägledning om olika läkemedels miljöeffekter.

Några andra återkommande läkemedelsteman i motionerna är jämlik tillgång till apoteksservice i hela landet, ökat stöd till läkemedelsforskning, bättre insatser mot läkemedelsmissbruk, förändringar av finansieringssystemet, effektivare införande av nya cancerläkemedel och förstärkta insatser mot antibiotikaresistens.

Sköldkörtelvård och Skelleftesjukan

Vissa motionärer tar också upp mer specifika frågor. Kristdemokraten Tuve Skånberg föreslår exempelvis kemisk kastrering vid villkorlig frigivning av dömda pedofiler.

Några motioner fokuserar också på särskilda sjukdomar. Socialdemokraterna Ingela Nylund Watz och Azadeh Rojhan Gustafsson anser att Sverige bör utveckla och ”förbättra vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar. Moderaten Mattias Karlsson vill å sin sida att regeringen skyndsamt ska vidta åtgärder för att patienter med Skelleftesjukan ska få tillgång till de senaste läkemedlen. Och flera motioner lyfter fram att endometriosvården behöver förbättras.

De inkomna motionerna granskas nu av riksdagskansliet och många av dem hänvisas sedan till något av riksdagens utskott för beredning. De förslag som nu lämnats in kommer i många fall att bli föremål för riksdagsdebatt och beslut tidigast i vår.