Annons

Inskränkt förskrivningsrätt kräver bättre kontrollsystem

Inskränkningen av förskrivningsrätten för vissa läkemedel gör att apoteken behöver bättre kontrollsystem vid expediering.

21 feb 2005, kl 11:38
0

Annons

För att skriva ut läkemedlen Concerta, Metadon och Subutex krävs speciell förskrivningsrätt. 890 läkare har idag sådan för adhd-preparatet Concerta. De finns på listor som är tillgängliga på apoteken.

? Men när det gäller Subutex och Metadon har vi inte några namngivna förskrivare säger Helena Calles på Apoteket.

Enligt Läkemedelsverkets föreskrift får psykiatriker, idag 12 453 stycken, förskriva preparaten om de arbetar på något av de idag knappt 40-tal inrättningar som bedriver läkemedelsbehandling av narkotikaberoende.

Vid expedieringen ska apoteken kontrollera att den förskrivande psykiatrikern arbetar vid en sådan. Men förskrivningsrätten kan också delegeras till annan läkare på kliniken. Den delegeringen ska då meddelas apo-
teket.

? Vi räknar med att till hösten införa en varningsruta som påminner om den begränsade förskrivningsrätten när man registrerar de här medlen. Det blir en påminnelse om att kontrollera i listorna.