Annons

Depression ökar risken för typ 2-diabetes hos unga

En ny kanadensisk studie visar att unga personer med tidigare depressioner löper ökad risk att utveckla typ 2-diabetes.

11 maj 2005, kl 12:28
0

Det är känt att det finns ett samband mellan diabetes och depression, men man har inte vetat om det beror på att personer som lidit av depression på något sätt är mer disponerade för sjukdomen än andra.

I en studie som publicerades i tidskriften Diabetes Care (2005;28:1063-1067) analyserade forskare en databas och identifierade 33 257 fall av typ 2-diabetes bland personer över 20 år. Varje patient jämfördes sedan med två kontrollpersoner utan diabetes.

Hos personer med nyligen diagnosticerad diabetes fann man ett större samband med tidigare depression än hos de utan diabetes.
Forskarna har flera tänkbara teorier till vad som kan ligga bakom. Ungdomar som är deprimerade ökar ofta i vikt och motionerar mindre än andra ungdomar. En annan förklaring är att många läkemedel som används för att behandla depression orsakar viktuppgång och slöhet, vilket kan bidra till utvecklingen av diabetes.