Gentest kan ge säkrare behandling med warfarin

Waran är ett av de läkemedel som är allra svårast att dosera rätt. Variationer i en nyupptäckt gen är en viktig anledning till de stora skillnaderna, visar en ny studie.

12 maj 2005, kl 19:57
0

Annons

Waran toppar listan över läkemedelsbiverkningar. Svårigheten är att patienter är olika känsliga för läkemedlet, en patient kan behöva 20 gånger högre dos av det blodförtunnande medlet än vad en annan patient behöver. Trots de stora variationerna sätts idag alla patienter in på en standarddos, som sedan måste anpassas individuellt genom att testa blodets förmåga att levra sig. Går det snett kan patienterna drabbas av blödningar och i värsta fall dö. Av de 118 dödsfall i samband med läkemedelsbehandling som rapporterades i Sverige förra året gällde nästan hälften blödning på grund av warfarin.

Nu visar en retrospektiv studie på 201 patienter ledd av Mia Wadelius vid Uppsala Universitet att man kan förklara 30 procent av variationerna med ärftliga skillnader i den nyupptäckta vitamin-K-reduktas-genen. Liknande resultat rapporteras enligt Mia Wadelius från amerikanska och italienska forskargrupper. Upptäckten ger hopp om bättre dosinsättning.

– I framtiden hoppas vi kunna stoppa in resultatet från en genetisk analys i en formel så att man kan få rätt dos till patienterna från början. Vi samarbetar med farmakokinetiker också som räknar på doser, säger Mia Wadelius.

Och genom att lägga till information om ärtfliga skillnader i genen för enzymet P 450 2C9 som styr nedbrytningen av warfarin, patientens ålder, vikt, sjukdom och övriga mediciner kan man förklara nästan 60 procent av variationen i dos.

– Vi tittar också på tjugo gener till som vi tror påverkar, och när alla analyser är klara tror vi att vi kommer att kunna förutsäga dosen ännu bättre.

Att göra en analys av patientens genotyp kostar i dag ungefär 2-300 kr, enligt Mia Wadelius. Idag kan man beställa analyser av den sistnämnda genen, CYP 2C9, men ännu finns inga kliniska tester på marknaden för den nyupptäckta vitamin-K-reduktas-genen.