Annons

Bristande beredskap inför pandemi

Samhällets beredskap för att hantera ett utbrott
av pandemisk influensa är svag i Sverige. Detta konstaterar Riksrevisionen i en
rapport som presterades på en presskonferens idag. Arbete pågår men studien
visar på brister hos samtliga granskade aktörer.

4 mar 2008, kl 17:20
1

Annons

Riksrevisionen har i rapporten ?Pandemier ? hantering av hot mot människors hälsa? granskat regeringens och ansvariga statliga myndigheters beredskap och samhällets operativa förmåga i samband med en pandemisk influensa. I sina bedömningar har Riksrevisionen utgått från ett scenario som motsvarar Spanska sjukans, en pandemi som inträffade 1918-1919 och dödade mellan 20 och 50 miljoner människor världen över.

Utöver granskning av statens insatser har Riksrevisionen studerat pandemiförberedelserna i tre län; Stockholms, Östergötlands och Västra Götalands, och sammanlagt 69 kommuner. Undersökningen visar att endast åtta av dessa kommuner har planerat för en pandemi.
– Pandemiplaneringen i Sverige görs utan ett nationellt ställningstagande från regeringen. Detta innebär att det lämnas stort utrymme för landsting, kommuner och statliga myndigheter att själva välja vilken säkerhetsnivå man ska uppnå i dagsläget. Endast Östergötlands landsting har planerat för att klara det vårdbehov som kan förväntas uppstå vid pandemins kulmen och Karolinska Sjukhuset, ett av Europas största sjukhus, har inte planerat för en pandemi, sa Thomas Dawidowski, projektledare.

Den samlade bedömningen i rapporten är att regeringen och ansvariga statliga myndigheter inte har tryggat en god beredskap för hantering av ett pandemiutbrott.
– Regeringen bör säkerställa att Socialstyrelsen är den aktör som har det samlade samordningsansvaret för pandemiberedskapen i hela det svenska samhället, sa Thomas Dawidowski.

Han konstaterade också att den logistiska planeringen för antivirala läkemedel, till exempel Tamiflu, inte är utvecklad vare sig på nationell eller regional nivå.
– En avgörande orsak är att Socialstyrelsen inte har tagit fram operativa planer för distributionen, sa han.

Det finns även behov av att tydliggöra vem som ska ansvara för att utforma specifika planer i pandemins inledande skede för vilka som ska få antivirala läkemedel.
– Socialstyrelsen bör också skapa en operativ plan som behandlar hur antivirala läkemedel snabbt kan transporteras till rätt plats under en pandemi och hur användningen kan övervakas, sa Thomas Dawidowski.

Riksrevisionens rapport berör inte några planer för vaccinering mot en pandemisk influensa.
– Vi har tittat på de resurser som finns att tillgå idag och vaccinfrågan är inte löst ännu, sa Thomas Dawidowski.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

 1. Basala kunskapen om pandemier är generellt mycket låg i samhället. Den medicinska kompetensen inom sjukvården är det nog inget fel på men kombinationen av den medicinska kompetensen och förmågan att bedöma konsekvenserna för samhället och näringslivet det sämere med.

  Experterna säger att det med 100% säkerhet kommer en pandemi – dock vet ingen med säkerhet när. Dock gör myndigheter och experter bedömningen att en pandemi i är i relativt nära antågande (inte osannolikt inom ett decennium), då pandemier historiskt kommit och gått med 10-40 års intervall.

  Media intresserar sig för H5N1, som när det smittar människor har ca 60% dödlighet, men blundar för andra potentiella virus såsom H7N2, som inte dödar.

  Dödligheten är ett problem, men de primära problemen är:

  – 25% av befolkningen insjuknar
  – personer i arbetsför ålder är de som drabbas värst
  – Näringslivet (och alla andra verksamheter) skall räkna med minst 40% sjukfrånvaro (under en period av 6-8 veckor)
  – Vaccin kan inte tas fram förrän pandemin är ett faktum vilket medför att en delay på minst 3-6 månader innan vaccin finns överhuvudtaget och kanske ända upp till 18 mån innan det finns för allmänt bruk
  – Antivirala läkemedelslagret motsvarar behandling av 20-25% av befolkningen – men då nyckelfunktioner (sjukvård, räddningstjänst, riksdag, kommunala funktioner, polis, rättsväsende etc) behöver ha profylaktisk behandling. Då är motsvarar lagret ca 5% av befolkningen.
  – Hur andra skall säkra tillgången på läkemedel finns idag ingen lösning på
  – Dessutom vet vi inte om läkemedlen kommer att vara effektiva på det influensavirus som kommer.
  – Nästan inga företag har någon plan för hur de skall hantera pandemisituationen – och kan heller inte skapa en sådan plan utan kunskap om scenariot.

  MVH

  Mats Espander
  http://www.pandemiplan.com
  http://www.espander.se